Author Topic: 2 words verb  (Read 84008 times)

Offline ECD6NH

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 68
 • ค่าความถูกใจ 0
 • Respect: 0
2 words verb
« on: March 07, 2007, 03:18:08 pm »
0
TWO WORDS VERB
above all = สำคัญที่สุด , เป็นพิเศษ , เหนือสิ่งอื่นใด , โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
accuse of = กล่าวหา , ใส่ความ , ฟ้อง
act for = ทำหน้าที่แทน , รักษาการในตำแหน่ง
add in = เพิ่ม , ต่อเติม , เสริม
all in = เหนื่อยอ่อน , เมื่อยล้า
all out = พยายามเต็มที่
all right = ถูกต้อง , เหมาะสม , ดี , ปลอดภัย
all set = เรียบร้อย , พร้อมแล้ว
allow for = คิดไว้ล่วงหน้า , คำนึงถึง
answer back = พูดสวนออกมา , พูดสอด
at once = โดยทันที , ฉับพลัน
at times = เป็นครั้งคราว , บางโอกาส , นาน ๆ ครั้ง
be in hand = กำลังดำเนินการ , อยู่ในกำมือ , ภายใต้ความควบคุม
bear down = ตีแตกยับเยิน , บดขยี้ , ข่มขู่
bear up = ทนทุกข์
below the belt = ไม่ยุติธรรม , ผิดกติกา
better off = ดีขึ้น , สุขสบายขึ้น
black out = สิ้นสติ , หมดความรู้สึก
break into = บุกรุก , โจรกรรม
break off = เลิก , หยุดทันที
bring in = แนะนำ , ผลิตได้ , หามาได้
bring together = คืนดีกัน
buy up = ซื้อทั้งหมด
by the way = อีกประการหนึ่ง , อนึ่ง
call down = ถูกดุ , ตำหนิ
call in = เรียกประชุม , เรียกให้มา , เรียกคืน
call out = งม , ยับยั้ง , เลิก , เลื่อน
call off = ตะโกน , ร้องออกมา , เรียก , ทักทาย
call up = พูดโทรศัพท์
call on = เยี่ยม
calm down = ทำให้สงบลง , ปลอบ
carry on = ดำเนินต่อไป , ทำต่อ , ประพฤติผิด , ร้องไห้
carry out = ปฏิบัติจนสำเร็จ , ดำเนินการ , นำทั้งหมด , บริหาร
catch cold = เป็นหวัด
catch on = เข้าใจ , จับ , เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
catch up = คว้า , ตามทัน , อยู่ในระดับเดียวกัน
charge for = คิดราคา
check - up = ตรวจสอบ , ตรวจสุขภาพ
chicken - hearted = ขี้ขลาด , ใจเสาะ
come about = เกิดขึ้น
come across = พบโดยบังเอิญ
come along = ติดตามไป , ไปด้วย , เข้ากันได้
come off = หลุดออก , เกิดขึ้น , ประสบผลสำเร็จ
come out = ค้นพบ , พิมพ์ออกจำหน่าย , ปรากฎ
come over = มาเยี่ยม , แผ่ขยาย , ครอบคลุม , มาจาก
come through = ประสบการณ์ , ประสบ , เคย ,ผ่าน
cross out = ตัด , เลิกล้ม , ยกเลิก , ขีดฆ่าทิ้ง
cut in = สอดเข้ามา , ขัดจังหวะ
cut short = หยุด , เลิก , ยุติ , ทำให้สั้นเข้า
cut up = ตัดเป็นชิ้น , เศร้าโศก
day by day = ค่อยเป็นค่อยไป , สม่ำเสมอ , ตามลำดับ , วันแล้ววันเล่า
day in and day out = ไม่หยุดหย่อน , วันแล้ววันเล่า , ทุกวัน , ติดต่อกัน
die away = ค่อย ๆ แผ่วลง , เบาลง
die down = ลดน้อยลง , บรรเทาลง
dirty look = มองอย่างไม่พอใจ
do out = ทำความสะอาด
do over = ทำอีก , ตกแต่งใหม่ , ทำใหม่ , ซ้ำ ๆ ซาก ๆ
do up = ผูก , ตบแต่งใหม่
draw out = ยาวขึ้น , ฝืด , ขยาย
dream up = คิดขึ้นมา , ประดิษฐ์
drop by / in = แวะเยี่ยม , แวะหา , แวะเยี่ยมแบบกันเอง
dry run = การทดลอง , การซ้อม
dry up = แห้งผาก
eat in = รับประทานอาหารที่บ้าน
eat out = รับประทานอาหารนอกบ้าน
engage in = เข้า , ธุระ , ประสานกัน
enter for = สมัครเข้าร่วม , สมัคร
enter into = เริ่มทำ , ง่วนกัน
exchange words = ทะเลาะ
explain away = พูดให้หายโกรธ , พูดไกล่เกลี่ย
face to face = ประจันหน้า , ข้างหน้า , ต่อหน้า
fall apart = แตกออกเป็นชิ้น ๆ , พัง
fall off = หล่น , ตกลง , ลดลง , เสื่อมโทรมลง , หลุดลงมา
fall through = พังทลาย , ล้มเหลว
figure out = คำนวณ , ศึกษาจนกระทั่งเข้าใจ
fill in = เติมให้สมบูรณ์ , กรอกรายการให้ครบ , เพิ่มเติม , ถม
fill up = เติมให้เต็ม
find out = สำรวจ , พบ , รู้เรื่อง , ไม่อยู่
first - hand = ต้นตอ , โดยตรง , คนแรก
fit in = เข้ากันได้กับ , สร้างสัมพันธ์อันดี , เหมาะสม
fix on = ตัดสินใจ , กำหนด , ให้ความสนใจ , มุ่งมั่น
fix up = จัดเตรียม , ซ่อมแซม
for all =ทั้ง ๆ ที่ , แม้ว่า
for good = ตลอดไป , ไม่กลับมาอีก , เป็นการถาวร
gang up = รวมตัวกัน , รวมหัวกัน
get along = เข้ากันได้ , ดำเนินการ , จัดการ
get by = แอบผ่านไป , เข้าไปได้ , อยู่ได้
get going = เริ่มต้น , ดำเนินต่อไป , เริ่มปฏิบัติ
get in = เข้าไป , ขึ้นรถ , ไปถึง , มาถึง
get mixed up = สับสน , ปนกันยุ่ง , งุนงง , ผสมเข้าด้วยกัน
get off with = คุ้นเคยกับเพศตรงข้ามยิ่งขึ้น
get on for = เข้าใกล้ , เกือบ
get over = ปีนข้าม , สุดตลอด , หายจากการเจ็บป่วย , ลืม
get ready = จัดแจง , เตรียมพร้อม
get rid of = กำจัด , เป็นอิสระ
get round = หลีกเลี่ยง , ชักชวน , จูงใจ , ประจบประแจง
get through = ผ่าน , ผ่านพ้น , เสร็จ , สอบได้
give away = แจก , ยกให้คนอื่น , เสียไป
give in = ยอมแพ้ , ยอกจำนน
give out = ใช้หมด , หยุดทำงาน
give up = ยอมแพ้ , ทอดทิ้ง , สละ , เลิกทำ
go after = ติดตาม , พยายามเอาชนะ
go against = ขัดกับ , กลับเป็นตรงกันข้าม
go off = ระเบิด , เสียงดัง , ของเสีย
go over = ทำซ้ำ , ตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง , ทบทวน
go round = เพียงพอ
go through = ผ่าน , ขายหมดเกลี้ยง , ตรวจอย่างระมัดระวัง
go through with = เสร็จ , ดำเนินการไป
hand back = ส่งคืน , นำกลับ
hand down = มรดกตกทอด , ส่งให้ , ทำพินัยกรรมมอบให้
hand in = ยื่นเสนอ , มอบให้ , ส่งให้เมื่อถึงกำหนด
hand-to-hand = ต่อสู้ติดพัน
hang about = มั่วสุม ( ไม่ทำอะไร )
hang on = ขึ้นกับ , รออย่างมีหวัง , ไม่ยอมท้อถอย
hang together = รวมกัน , เข้าด้วยกัน
hang up = วางหูโทรศัพท์ , แขวน , เก็บเข้าเรียบร้อย
hard up = ขาดเงิน , ขัดสน , ถังแตก
have one's eye on = หมายตาไว้ , อยากได้
have up = เชิญมาเป็นแขก , เป็นสาเหตุให้ขึ้นศาล
head off = กัน , ป้องกัน , ไปดักข้างหน้า , ตัดหน้า
hold forth = บรรยาย
hold good = ใช้การได้ , มีความหมาย , ใช้ได้ดี , มีผล
hold off = รีรอ , เลื่อนไป , ไม่เกิดขึ้น
hold on = คอย , จับเอาไว้ , ฝึกไว้ , หยุดก่อน , ติดกัน
hold out = บอก , เสนอ , ไม่ยอมอ่อนข้อ , ขัดขืน , ไม่ยอมแพ้
hold over = เลื่อนไป
hold still = อย่าขยับเขยื้อน , นิ่ง ๆ
hold to = คงที่ , ไม่เปลี่ยน
hold up = จี้ , ปล้น , ล่าช้า , ทนทานได้นาน
hold with = อนุญาต , เห็นด้วย
inquire for = ถามถึง , ไต่ถาม , ถามหา
intend for = เจตนา , ตั้งใจ , มุ่งหมาย
interfere with = ยุ่ง , แทรกแซง
invest in = ให้ , ซื้อ , เอาเงินออกหาดอกเบี้ย , ลงทุน
iron something out = แก้ , ระงับข้อขัดแย้ง
involve in = หมกมุ่น , ยุ่งเกี่ยว , พัวพัน
jack up = เพิ่มขึ้น , ยกขึ้นด้วยแม่แรง
jam in / into = อัด , บีบ , ดัน , หนีบ
join up = สมัครเป็นทหาร
jump on someone = ตำหนิ , ติเตียน
jump to a conclusion = รวบหัวรวบหาง , ด่วนลงความเห็น , โมเมเอา
keep an eye on = เฝ้าดูแล , จับสายตาไว้
keep back = ปิดบัง , เป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้า
keep cool = ใจเย็น , สงบอกสงบใจ
keep down = ควบคุม , อยู่ในอำนาจ
keep in mind = จำไว้ว่า , อย่าลืมว่า , จำใส่ใจ
keep in order = ควบคุมให้เป็นระเบียบ , จัดระเบียบ
keep off = ออกให้ห่าง , อย่าแตะต้อง , ห้ามเข้า
keep on = ดำเนินต่อไป , ทำต่อไป
keep track of = ตามเรื่อง , ติดตาม , ทำบัญชี , ลงบันทึก
keep up = ดำรงไว้ , ไม่หยุด , ดำเนินต่อไป , ไม่ล้าหลัง
kick off = เริ่มต้น
kick out = ไล่ออก , ให้ออก , ปลดออก
knock off = พักหยุด , ทำให้เสร็จอย่างเร่งรีบ
knock - out = คว่ำ , น็อคเอาท์ , ต่อยจนสลบ , วางแผนอย่างเร่งรีบ, ประหลาดใจอย่างมาก
knock up = ปลุก , เร่งรีบทำ
lay aside = ระงับ , หยุดชั่วคราว , ประหยัด , เก็บออม
lay off = ปลด , พักงาน , หยุดงาน , ไล่ออก
lay on = จัดเตรียม , ส่งเสบียง , ตระเตรียม , ติดตั้ง
lay out = วางแผน , ออกแบบ , จ่ายเงิน , วาง
lay up = สาเหตุที่เจ็บป่วย , เก็บเอาไว้ให้เพียงพอ
learn by heart = ท่องจำ
leave off = หยุด , เลิก
leave out = ลืมนึก , ละไว้ , ตก , ข้ามไป , ขาดไป , ไม่ต้องทำ
let down = ทำให้ผิดหวัง , ทิ้ง , ทำให้เสียใจ
let off = ปล่อยเป็นอิสระ , ยกโทษให้ , ปล่อยไป
lie up = หลบซ่อนตัว , นอนผักผ่อน
little by little = ทีละน้อย ๆ , ค่อยเป็นค่อยไป , ทีละขั้น
live up to = ก้าวไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ
look after = ดูแล , ระมัดระวัง , เลี้ยงดู , จัดการ
look down on / upon = มองอย่างดูถูกเหยียดหยาม , ไม่แยแส
look into = สอบสวนอย่างละเอียด , ตรวจสอบ
look out = เฝ้าดู , ระมัดระวัง , เฝ้าดูแล
look over = ตรวจอบ , ตรวจดู
look up = ค้นหา , แวะเยี่ยม , เจริญขึ้น
lose face = เสียเหลี่ยม , เสียหน้า , เสียศักดิ์ศรี
lose one's temper = โกรธจัด , หัวเสีย
make a deal with = ทำข้อตกลง
make believe = แสร้งทำ
make fun of = กระเซ้า , เย้าแหย่ , หัวเราะเยาะ
make good time = ทำเวลาได้ดี
make off = วิ่งหนี
make out = เขียน , ค้นพบ , ค้นหา , เข้าใจ , กุเรื่อง
make up one's mind = ตัดสินใจ ,ตกลงใจ
make use of = ใช้ให้เป็นประโยชน์
mixed up = สับสนปนกันยุ่ง , เอาไปปนกัน , งุนงง
move up = ก้าวหน้า , เลื่อนตำแหน่ง
narrow down = จำกัด , โดยเฉพาะ , จำกัดขอบเขตให้แคบลง
neck and neck = คู่คี่กันไป
never mind = ไม่เป็นไร , ไม่สำคัญ , ไม่รบกวนอะไร
no go = ไม่มีประโยชน์ , ไม่สำเร็จ , ทำไม่ได้
now and then = บางครั้งบางคราว
of age = บรรลุนิติภาวะ
off and on = นาน ๆ ครั้ง , ปิด ๆ เปิด ๆ
on account of = เนื่องจาก , เพราะว่า
on purpose = เจตนา , ตั้งใจทำ , จงใจ
on time = ตรงต่อเวลา , ทันเวลาพอดี
once in a while = นาน ๆ ครั้ง , ชั่วครั้งชั่วคราว
open up = เปิด , พูดออกมา , ให้ความสว่าง หรือความจริง
opposed to = ต่อต้าน , สวนกัน , ตรงกันข้าม
out of order = เสีย , ใช้การไม่ได้ , ไม่เป็นระเบียบ , ไม่ทำงาน
out of the question = เป็นไปไม่ได้ , ไม่มีทางเป็นไปได้ , นอกประเด็น
pass away = ตาย
pass out = เป็นลม , สิ้นสติ
pass over = ทำเป็นเฉย , ทำไม่รู้ไม่ชี้ , มองข้ามไป
pass the buck = ปัดความผิดให้คนอื่น
pay in = เอาเงินฝากธนาคาร
pay off = ใช้คืนทั้งหมด
pick - me - up = ยาโด๊ป , เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
pick on = เลือก , แหย่ให้โกรธ
pick out = เลือก , คัดออกทิ้ง
pick up = หยิบ , ดีขึ้น , เพิ่ม
play around = หาความสุขให้กับตัวเอง
play out = เหนื่อยอ่อน , หมดแรง
play tricks on = เล่นลูกไม้ , เล่นเล่ห์เหลี่ยม
play up to = ประจบประแจง
point out = ชี้แจง , แสดง
pull in = ถูกจับกุม , มาถึง
put away = เอาวางไว้ที่เดิม
put off = เลื่อนกำหนด
put up = ก่อสร้าง , เพิ่ม
put up with = ทน , อดกลั้น
right away = ในทันที , เดี๋ยวนี้
ring off = พูดโทรศัพท์จบ
run across = พบโดยบังเอิญ , ชนกัน
run off = พิมพ์ , ผลิต , วิ่งหนีไป
run on = พูดไม่หยุด , จ้อ
run out of = ใช้หมด , หมดสต็อค
run over = ถูกรถชน และแล่นทับ , ไหลท่วมท้น
run up = ก่อสร้าง , รวม , กอง , สะสม
run up against = พบ ( ความยากลำบาก )
save the situation = กู้สถานการณ์
say a good word for = รับรอง , พูดสนับสนุน
sell out = ขายหมดเกลี้ยง , ขายเป็นเทนำเทท่า , เซ้ง
set about = ลงมือ , เริ่มต้น
set back = ทำให้เสื่อมโทรมลง , หยุดชะงัก
set forth = ออกเดินทาง , เริ่มดำเนิน , ชี้แจง , รวมอยู่
set on = โจมตี , ทำร้าย
set out = เริ่มออกเดินทาง , แสดงโชว์
settle down = ตั้งหลักปักฐาน , ชิน
show out = บอกทางออก , ส่งกลับ , นำทาง
show up = ปรากฏตัว
sit back = อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร , ไม่รู้ไม่ชี้
speak out = พูดออกมาให้หมด , พูดไม่อั้น , พูดเสียงดังขึ้น
speak well for = พูดชมเชย
stand aside = อยู่เฉย ๆ
stand out = แลเห็นเด่น , สะดุดตา
stand up for = ช่วยสนับสนุน , พูดโต้ให้ , ยืนหยัด
stand up to = เผชิญ , ต่อต้าน , ใช้ทำงานได้ต่อ
stay up = ยังไม่เข้านอน
step down = ปลดเกษียณ , เขยิบลง
step on = เร่งเครื่อง , ขับเร็วขึ้น
stick around = อยู่กับที่ , อยู่ใกล้
stick to = ติดอยู่กับ , จงรักภักดี
stick up for = ออกตัวรับแทน , ช่วยเหลือ
sum up = สรุป
sweep up = เอาเข้ามารวมเป็นกอง
take after = เหมือนพ่อแม่ หรือญาติสนิท
take care of = ระมัดระวัง
take in = อนุญาตให้เข้า , หลอกลวง
take on = รับทำงาน
take turns = ผลัดกัน , เปลี่ยนกัน
talk over = ถก , พิจารณา , ปรึกษา
tell off = ดุว่า , ด่า
think over = ไตร่ตรอง
throw away = ปฏิเสธ , สูญเสียไปเพราะละเลย , ขว้างทิ้ง
throw in = แถม , โยนเข้าไป
throw over = ทอดทิ้ง , ปล่อยไป , สลัดรัก
throw up = อาเจียน
touch off = เหนี่ยวไกปืน , เริ่ม
touch on = อ้างถึง
touch up = ตกแต่งอีกเล็กน้อย
turn down = ปฏิเสธ
turn in = เข้านอน , ส่งคืน
turn out = ทำความสะอาดโดยเอาทิ้ง , ผลิต , ทำขึ้น
turn up = มาถึง , ปรากฎ , เพิ่มมากขึ้น , ค้นพบ
under way = กำลังดำเนินอยู่
up to = สามารถ , ขึ้นถึง
up - side down = ปนยุ่งเหยิง , กลับเอาหัวลง
use up = ใช้หมดเกลี้ยง
used to = เคยชิน
vice versa = หรือไม่ก็ , ในทำนองกลับกัน
virtue of = เพราะเนื่องมาจาก
voice = แสดงความคิดเห็นออกมา
vote down = แพ้ในการลงมติ
wait on = รับใช้ , บริการ , ปรนนิบัติ
wait up = รอคอยคนที่ยังไม่กลับมา
walk off = ชนะประกวด , ขโมยเอาไป
wash out = เสียหาย , ความล้มเหลว , หมดแรง
wear off = เสื่อมคุณภาพ , จางลง
wear on = เวลาผ่านไป , ต่อเนื่องกัน
wear out = เหนื่อยมาก , ใช้การไม่ได้ , ไร้ประโยชน์
wear and tear = สึกหรอจากการใช้งาน
well off = ร่ำรวย , มั่นคง
well out of = โชคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
well up in = ชำนาญ
wind up = หมด , อวสาน , ยุติ
wipe off = ใช้หนี้
wipe out = ทำลายล้างเรียบ , กวาดหมด
wishful thinking = หวังลม ๆ แล้ง , ทึกทักเอาเอง
word for word = อย่างถูกต้อง , แน่นอน , คำต่อคำ
work in = ทำจนเคยชิน , ทะลุทะลวง , แทรกซึม
would rather = ชอบมากกว่า
write up = เขียนบรรยาย , เขียนอธิบาย , บันทึก

Offline jummai

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 262
 • ค่าความถูกใจ 0
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #1 on: March 07, 2007, 06:07:54 pm »
0
โห..เยอะจัง แต่ก้อมีประโยชน์มาก ขอบคุนๆ
" really thk 4 being w me naka p'nan"

Offline oOiBoWiOo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2880
 • ค่าความถูกใจ 70
 • "DekNan"
 • Respect: +30
  • Twitter >>> oOiBoWiOo <<<
  • Email
Re: 2 words verb
« Reply #2 on: March 08, 2007, 03:57:35 pm »
0
ดีมากเลยงะ...ขยันพิมพ์จังเลย
>> เรามีเป็นหนังสือเลยนะ (ของEnc.แหละ)
หนึ่งคนหนึ่งความคิด  หนึ่งชีวิตล้านความฝัน  หนึ่งคนล้านความผูกพันธ์  แต่หนึ่งเธอนั้นสำคัญกว่าล้านคน...
Love P'Nan !!
Love Deknan !!
Love Enconcept !!

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #3 on: March 12, 2007, 08:35:14 pm »
0
โห ขอบคุณมากๆเลยคับ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #4 on: March 12, 2007, 08:35:27 pm »
0
มีประโยชน์จริงๆ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #5 on: March 12, 2007, 08:35:58 pm »
0
ว่าแต่ ผมจะซื้อหนังสือ2 word verbs มาทำไมไม่เคยได้อ่านเลยเพราะเยอะเกินไปอะ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #6 on: March 12, 2007, 08:36:16 pm »
0
ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะคับ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #7 on: March 12, 2007, 08:37:03 pm »
0
ท่องก็จำไม่หมดแป๊ปๆก็ลืมเพราะมีเป็นพันคำเลยอะ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #8 on: March 12, 2007, 08:37:29 pm »
0
น่าจะมีเพลงที่รวมที่จำเป็นจริงๆอะแล้วร้องแล้วใช้ได้เลยอะว่าไหม
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline keng

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1106
 • ค่าความถูกใจ -7
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #9 on: March 12, 2007, 08:38:03 pm »
0
แล้วคนอื่นอะคับคิดว่าไงจะมีวิธีไหนๆที่คิดออกก็ลองโพสต์มาดูนะคับ
เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นความหวังของเธอ เป็นแรงผลักดันให้เธอ เป็นศิษย์ที่ดีของเธอตลอดไปคับ รักพี่แนน และพี่Edutainers ทุกคนคับ

Offline rayna

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 162
 • ค่าความถูกใจ 0
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #10 on: March 19, 2007, 11:24:38 am »
0
เพลงมันก็มีแต่ว่าน้อยอะคะ
Rayna_raep_belle

Offline rayna

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 162
 • ค่าความถูกใจ 0
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #11 on: March 19, 2007, 11:25:58 am »
0
จริงๆเราก็มีอ่ะเล่มนี้
Rayna_raep_belle

Offline rayna

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 162
 • ค่าความถูกใจ 0
 • Respect: 0
Re: 2 words verb
« Reply #12 on: March 19, 2007, 11:27:37 am »
0
แต่เราไม่ค่อยได้อ่าน อ่ะ จะใช้ก็แค่ตอนนใกล้สอบของรร.
Rayna_raep_belle