Ken_no1_TU_science

อันดับ 1 สายวิทย์-คณิต เตรียมฯ

เนื่องจากเวลาน้อย การเตรียมตัวสอบเตรียมฯ จึงต้องเน้นตั้งใจเรียนในห้อง และทำการบ้านตรงไหนทำไม่ได้ก็จะ

เปิดหนังสืออ่านเอง ถือเป็นการเรียนล่วงหน้า เวลาครูสอน ก็จะเข้าใจได้ดีขึ้น และทำข้อสอบย้อนหลังเก็บสะสมไปเรื่อยๆ

เทคนิคการอ่านหนังสือให้ได้ผลมากที่สุด คือให้รีบเก็บส่วนที่เราไม่ถนัดก่อน เพราะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเยอะ

ส่วนที่เราทำได้ค่อยมาทวนตอนใกล้สอบ เวลาที่เครียดและรู้สึกกดดัน ครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด

เวลาเครียดก็จะปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงเพื่อนๆ เพราะพวกเค้าพร้อมจะให้กำลังใจเรามากที่สุด”

LINE it!

Comment