กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัคร ทุน ASEAN SCHOLARSHIPS FOR THAILAND

ซึ่งเป็นทุนที่รับสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 (2019) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 มีนาคม-11 พฤษภาคม 2561

เป็นทุนจำนวน 3 ทุน ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า เวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี เรียนจบแล้วได้ใบรับรองในระดับ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) หรือเทียบเท่า ในระดับ Secondary 3 ถึง Pre-University 2 (เทียบเท่าในระดับชั้นมัธยมศึกษา)

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร :

1.ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น
2.ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2002-2004
3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมต้นรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00
4.มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ
5.ผ่านการสอบในโรงเรียนในระดับดี

วัน-เวลาและการสอบ

ตาราง วันที่
รับสมัคร 14 มีนา- 11 พฤษภาคม 2561
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ มิถุนายน 2561
ประกาศผล กันยายน 2561
เริ่มภาคการศึกษา สิ้นตุลาคม 2561

สถานที่ทดสอบ : 
กรุงเทพมหานคร

ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอื่น ๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand/secondarythree

LINE it!

Comment