หลักสูตรแนะนำ ติดชัวร์ TCAS คณะดัง

1.คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ 2019

• สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม ทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

• พิเศษ : อัพเดตข้อสอบสด และจริงจากสนามสอบทุกสนาม / ทุกปี
เตรียมพร้อมก่อนสอบได้ในคอร์สโค้งสุดท้าย GAT, โค้งสุดท้าย O-NET, โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ

หลักสูตรแนะนำ ทักษะจำคำศัพท์และไวยากรณ์

1.คอร์ส Junior Vocab & Reading ม.ต้น 

• เรียนเทคนิค Vocabulary และ Reading ควบคู่กัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ มัธยมต้น (ม.1 – ม.3)

• Junior Vocab: เรียนเทคนิคการเพิ่มคลังศัพท์ระดับ CEFR: B1-B2 เน้นการสอนให้เข้าใจภาพรวมอย่างเป็นระบบผ่าน Vocab Tree พร้อมเทคนิคต่าง ๆ เช่น การฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ (Word Analysis) : Roots, Prefix และ Suffix ของคำ และ เทคนิคการทำโจทย์ Vocab เช่น การเดาศัพท์จากบริบท (Context Clues) และการเจาะลึกโจทย์แต่ละประเภท (Exam Analysis) พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น เพื่อต่อยอดความรู้ในระดับ ม.ปลายต่อไป

• Junior Reading: เรียนเทคนิคการทำ Reading โดยเน้นความเข้าใจผ่านเทคนิค เช่น การใช้ Strategic Structure ช่วยหา Main Idea ได้เร็วและถูกต้อง หรือ เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning รวมไปถึงเทคนิคการตัด Choices ผิด ซึ่งช่วยให้ทำโจทย์ได้เร็วเพราะมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

2.คอร์ส Pack Junior Grammar + Error ม.ต้น

‘• เหมาะกับน้อง ๆ ม.ต้น หรือ น้องๆ ประถมที่เรียนคอร์ส Grammar ประถมครบแล้ว และต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว

• น้อง ๆ จะได้เรียน Grammar ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบในโรงเรียน โดยสามารถนำความรู้ Grammar ที่ได้ไปต่อยอดในคอร์สทักษะอื่น ๆ และ เป็นพื้นฐานความรู้ของคอร์สทุนและคอร์ส
สอบแข่งขันในระดับม.ต้น

• เรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics
เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept : ช่วยให้เข้าใจง่าย – ทำโจทย์เป็น – เห็นผลจริง

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ม.ต้น ที่มีพื้นฐานโครงสร้างไวยกรณ์ดีอยู่แล้ว สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลย แต่ถ้าพื้นฐานยังไม่แน่น ควรเรียนคอร์ส ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้นก่อน ส่วนน้อง ๆ ประถมที่สนใจเรียนคอร์สนี้ ควรเรียนคอร์ส Grammar ประถมให้ครบก่อน

3.คอร์ส Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

• เหมาะกับน้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ที่มีทักษะ Vocab และ Reading มาบ้างแล้ว ความยากของเนื้อหาและแบบฝึกหัดจะลงลึกและยากกว่าคอร์สปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

• เรียนรู้ Vocab ตั้งแต่รากศัพท์, เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab และ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมทำแบบฝึกหัดทั้งในบทเรียน, Premium Exercises (โจทย์ยาก) Self-Reinforcement

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ที่จะลงเรียนคอร์สนี้ควรผ่าน Junior Vocab & Reading ม.ต้น หรือ ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม. ปลาย มาก่อนแล้ว

4.คอร์ส Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย

‘• เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ ม.ต้นที่เรียนคอร์ส Grammar ม.ต้น ครบแล้ว

• น้อง ๆ จะได้เรียน Grammar ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ สามารถนำความรู้ Grammar ที่ได้ไปต่อยอดในคอร์สทักษะอื่น ๆ

• เทคนิคที่ใช้คือ การสอนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคแผนผังภาพรวม Tree Tactics และ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ Enconcept

ข้อเสนอแนะ : สำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากเรียนคอร์สนี้ ควรเรียนคอร์ส Grammar ม.ต้น ให้ครบก่อน ส่วนน้อง ม.ปลาย ถ้าพื้นฐานยังไม่แน่นควรเรียนคอร์ส ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย ก่อน แต่ถ้าเป็นน้อง ม.ปลาย พื้นฐานปานกลางสามารถเริ่มเรียนคอร์สนี้ได้เลย

หลักสูตรแนะนำ ประถมทำเกรด 4 สอบติดชัวร์ ม.1 โรงเรียนดัง

 

1.คอร์ส Memolody Vocab  ประถมปลาย

• คอร์สเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

• เรียนคำศัพท์ที่พบบ่อยเพื่อเตรียมตัวในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมปลายและในการสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP ผ่านบทเพลง

• เรียนคำศัพท์ผ่านบทเพลง Memolody กว่า 60 เพลง ได้เรียนรู้คำศัพท์กว่า 1,000 คำ ที่จัดกลุ่มคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของคำ ให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้น ๆ
โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว พร้อมทบทวนคำศัพท์ผ่านการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท

ข้อเสนอแนะ : เป็นคอร์สพื้นฐานแรกที่น้อง ๆ ชั้นประถมควรต้องเรียน เพื่อทบทวนภาพรวมคำศัพท์ในระดับประถมปลายทั้งหมด

2.คอร์สสอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6

• คอร์สพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6 เหมาะสำหรับน้อง ๆ ป.5 และ ป.6 ที่เรียนพื้นฐานประถมปลายมาแล้ว

• สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ป.6 และการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง

• น้อง ๆ จะได้ฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, Gifted, EP โรงเรียนดัง โดยเน้นเรียนสรุปเนื้อหาจากง่ายไปยากด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกทำ Simulation Test จำลองข้อสอบเข้า ม.1 จำนวน 2 ชุด

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ควรเรียนคอร์สทักษะพื้นฐานมาก่อน ทั้ง Grammar & Error ประถมปลาย และ Vocab & Reading ประถมปลาย

3.คอร์ส Grammar & Error ประถมปลาย

• คอร์สไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6) เน้นการทำโจทย์ Grammar ทั้งแบบทั่วไป (Sentence Completion) และ แบบ Error Identification

• เรียนทุกหัวข้อไวยากรณ์ที่น้อง ๆ ประถมต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย และในการสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP

• น้อง ๆ จะได้เรียนเทคนิค Strategic Structure ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษ และจำ Tense ได้ง่ายขึ้นด้วยตาราง Tense และเพลง Memolody พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ Grammar & Error ระดับประถม

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ควรผ่านคอร์สรวมทักษะอังกฤษ ป.4 (เทอม 1 & 2) / คอร์สรวมทักษะอังกฤษ ป.5 (เทอม 1 & 2) หรือ คอร์ส Vocab & Reading ประถามปลาย มาก่อน เพื่อจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นได้อย่างเข้าใจ

4.คอร์ส Vocab & Reading ประถมปลาย

• เรียนทักษะ Vocabulary และ Reading ควบคู่กัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

• Vocab ประถมปลาย: เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการเรียนคำศัพท์ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Category Vocab) มากกว่า 10 หมวดหมู่ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์คำศัพท์ (Word Analysis) และเทคนิคการทำโจทย์ที่วัดคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ

• Reading ประถมปลาย: ฝึกทำโจทย์ Reading ผ่านรูปแบบข้อสอบจริงประเภทต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้ Conversation (บทสนทนา) ในชีวิตประจำวัน ที่มักจะเจอในข้อสอบ

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ สามารถเรียนคอร์ส Memolody Vocab ประถมปลาย มาก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ ก่อนที่จะมาเรียนศัพท์หมวดหมู่ เช่น คำศัพท์หมวดอาชีพ และ คำคุณศัพท์ความหมายเชิงบวกและลบ หรือ การทำข้อสอบวัดคำศัพท์ในแบบต่าง ๆ ทั้ง Sentence Completion (เติมประโยคให้สมบูรณ์) และ Cloze Test (เติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

ฝนตกนี้ ส่งฟรีถึงบ้าน

ฝนตกแบบนี้ มาเรียน Enconcept Online กันเถอะ‼️
พร้อมเรียนได้ทุกคอร์สผ่าน App SELF U
เรียน Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา

พร้อมส่งคอร์สเรียนให้น้องๆฟรีทั่วประเทศ
เมื่อน้องๆสมัครผ่าน Line:@enconcept
หรือ Student Center โทร. 02-736-3636
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 62 นี้เท่านั้น

S.E.L.F. U เก่งได้ 24 ชั่วโมง 365 วันไม่มีวันหยุด

จะเที่ยว จะช็อป จะเม้าท์ ก็เก่งภาษาได้
ถ้าเรียน SELF U ดูได้ทุกที่
ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของการเรียน
เพราะความรู้ไปกับเราได้ทุกที่

How to วิธีใช้App SELF U เรียนภาษาอังกฤษบนมือถือ
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่
App Store : goo.gl/iGoiuk
Play Store : goo.gl/mDz13L

ตั้งเป้าหมาย เพื่ออนาคต เตรียมก่อน รู้ก่อน ติดก่อน ในงาน “เตรียมติดรู้จริงติดชัวร์ทุกสนามสอบ ปี 2”

ตั้งเป้าหมาย เพื่ออนาคต เตรียมก่อน รู้ก่อน ติดก่อน ในงาน
“เตรียมติดรู้จริงติดชัวร์ทุกสนามสอบ ปี 2”

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing

ลงทะเบียนด่วน อีก 50 ที่นั่งเท่านั้น
ม.ปลายลงทะเบียน >>> http://bit.ly/2HfOcXr
ม.ต้นลงทะเบียน >>> http://bit.ly/2E0XRPu

งานเตรียมตัวสอบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เสาร์ 25 พ.ค. 62 เด็ก ม.ปลาย ต้องมา‼️
– 9.30-11.30 น. TCAS รอบ 1 ติดง่าย รอบ 3 ติดชัวร์
– 13.00-15.00 น. หมอ รอบ 1 ติดง่าย รอบ 3 ติดชัวร์
ณ สาขาสยามโอเอซิส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 13
อาทิตย์ 26 พ.ค. 62
9.30-11.30 น. เตรียมน้องเก่งอังกฤษ พิชิตโรงเรียนดัง
ณ สาขาสยามโอเอซิส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 13

Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 3 people, people smiling

Image may contain: 1 person, smiling, standing

Image may contain: 1 person, smiling, standing

Image may contain: 3 people, people smiling