รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1

เสริมทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมปลาย ตั้งแต่ระดับคำ โครงสร้างประโยค และ Tense ต่าง ๆ ไปจนถึงบทสนทนา (Conversation) เพื่อเตรียมน้อง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนและการสอบ
ในระดับชั้นประถม 4 และยังมีข้อสอบ Simulation Test ที่วัดทักษะที่เรียนอย่างครบถ้วน
ทั้ง Grammar, Vocabulary, Reading, และ Conversation

 

 

 

LINE it!