รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 1

เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นสำหรับน้อง ๆ ระดับประถม 5 ด้วยการเรียนทักษะสำคัญ
ทั้งไวยากรณ์ในหัวข้อต่าง ๆ คำศัพท์ การอ่านทั้งในระดับ Paragraph และการอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่มักเจอในข้อสอบและบทสนทนา (Conversation) ในหัวข้อต่าง ๆ
พร้อมฝึกทำข้อสอบด้วยชุดข้อสอบ Simulation Test วัดทักษะที่เรียนอย่างครบถ้วน

 

 

LINE it!