M1

สอบเข้าม. 1 โรงเรียนดัง

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต, Gifted, EP โรงเรียนดัง

โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

@home3 Regis

LINE it!