Memolody Vocab มัธยมต้น

เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น – การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม
เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก
ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว 

 

LINE it!