Memolody-M.Ton

Memolody Vocab ม.ต้น

เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น – การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่

ผ่าน บทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว

@home3 Regis

 

LINE it!