SAT

SAT+CU-AAT+SMART-I

คอร์สที่จะทำให้การสอบ Critical Reading และ Verbal เป็นเรื่องง่าย เน้นเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และวิธีการจำคำศัพท์

เรียนคอร์สเดียวสอบได้ทั้ง SAT, CU-AAT และ SMART-I

@home3  Regis

LINE it!