Writing

Writing

ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ

ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียนสำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP

ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน

@home3 Regis

 

LINE it!