มัธยมปลาย

Super Advanced Exam ม.ปลาย

Super Advanced Exam ม.ปลาย สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย และตะลุยโจทย์จริงจากข้อสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับน้องม.ปลาย เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น, ทุนอาเซียน และทุนคิง-ทุนก.พ. ม.ต้น เป็นต้น      

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

  Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย เทคนิคที่น้อง ๆ จะได้รับการจากเรียนคอร์สนี้ คือการวิเคราะห์คำศัพท์จาก Vocab Tree/Strategic Structure/Context Clues/Word Analysis และทำความรู้จัก กับข้อสอบพาร์ท Vocab ประเภทต่าง ๆ เช่น Polysemy, Synonym, Antonym, Callocation, Odd One Out, Analogy รวมถึงเรียนเกี่ยวกับ Pharsal Verbs และ Idioms ตามด้วยเทคนิคการทำข้อสอบประเภท Reading และ Conversation ด้วยเทคนิค Reading Strategies และ '3S' Strategies ของ Enconcept      

Memolody Vocab มัธยมปลาย

  Memolody Vocab มัธยมปลาย เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ปลาย - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว      

Ultimate Writing

  Ultimate Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน      

Complete Vocab 10,000

  Complete Vocab 10,000 ตะลุยโจทย์ศัพท์ ม.ต้น 10,000 คำ เน้นทำโจทย์เข้มข้น