มัธยมปลาย

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

  Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย เทคนิคที่น้อง ๆ จะได้รับการจากเรียนคอร์สนี้ คือการวิเคราะห์คำศัพท์จาก Vocab Tree/Strategic Structure/Context Clues/Word Analysis และทำความรู้จัก กับข้อสอบพาร์ท Vocab ประเภทต่าง ๆ เช่น Polysemy, Synonym, Antonym, Callocation, Odd One Out, Analogy รวมถึงเรียนเกี่ยวกับ Pharsal Verbs และ Idioms ตามด้วยเทคนิคการทำข้อสอบประเภท Reading และ Conversation ด้วยเทคนิค Reading Strategies และ '3S' Strategies ของ Enconcept