มัธยมปลาย

Advanced Admission

  Advanced Admission ยกระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอินเตอร์ ด้วยการเจอข้อสอบที่ยากกว่าของจริง รวมทั้งตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง SAT, CU-TEP, TU-GET, GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ