ประถมปลาย

Grammar + Error ประถมปลาย

Grammar + Error ประถมปลาย เรียนไวยากรณ์อังกฤษ อย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept      

สอบเข้าม.1 โรงเรียนดัง

สอบเข้าม. 1 โรงเรียนดัง สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต, Gifted, EP โรงเรียนดัง โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ  

Vocab, Reading, Cloze test, Conver ประถมปลาย

   Vocab, Reading, Cloze Test, Conver ประถมปลาย เรียนเทคนิคเพิ่มคลังศัพท์โดยไม่เน้นการท่องจำ และเทคนิคการพิชิตโจทย์ Vocab ช่วยเก็บคะแนนได้แม้ไม่รู้ศัพท์ทุกตัว    

Memolody vocab ประถมปลาย

 Memolody ประถมปลาย เรียนรู้ศัพท์สำหรับน้องๆ ประถมปลาย โดยการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ ผ่าน บทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก