ประถมปลาย

16

Grammar + Error ประถมปลาย

Grammar + Error ประถมปลาย เรียนไวยากรณ์อังกฤษ อย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept      
17

สอบเข้าม.1 โรงเรียนดัง

สอบเข้าม. 1 โรงเรียนดัง สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต, Gifted, EP โรงเรียนดัง โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ  
15

Vocab, Reading, Cloze test, Conver ประถมปลาย

   Vocab, Reading, Cloze Test, Conver ประถมปลาย เรียนเทคนิคเพิ่มคลังศัพท์โดยไม่เน้นการท่องจำ และเทคนิคการพิชิตโจทย์ Vocab ช่วยเก็บคะแนนได้แม้ไม่รู้ศัพท์ทุกตัว    
14

Memolody vocab ประถมปลาย

 Memolody ประถมปลาย เรียนรู้ศัพท์สำหรับน้องๆ ประถมปลาย โดยการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ ผ่าน บทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก