คอร์สแข่งขัน

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ

   สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ป.6 และการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง