มัธยมต้น

Advanced Grammar & Error ม.ต้น

  Advanced Grammar & Error ม.ต้น • เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่อยากเรียนล่วงหน้า เทียบเท่าเด็กม.ปลาย • อุดรอยรั่ว Grammar ด้วย Grammar Point ที่ถือเป็นจุดยาก ออกข้อสอบ หรือเป็นข้อยกเว้นที่เด็กมักหลงลืม • ตะลุยโจทย์แบบ Advanced เทียบเท่า เด็กม.ปลาย      

Advanced Vocab & Reading ม.ต้น

  Advanced Vocab & Reading ม.ต้น • เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่อยากยกระดับคำศัพท์ของตัวเองไปปสู่ระดับอินเตอร์ • มีแนวข้อสอบอินเตอร์ เช่น CEFR, IELTS, SAT, TEOFL, CU-TEP • ความยาก Reading เทียบเท่า ม.ปลาย (GAT, 9 วิชาสามัญ) ซึ่งเหมาะสมในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดม      

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น

  Grammar & Error ม.ต้น ทบทวน Grammar พื้นฐานสำคัญในระดับชั้น ม.ต้น ที่เจอทั้งในห้องเรียนและห้องสอบ เช่น Tense, Non-finite verbs, Subject & verb agreement และอื่นๆ ผ่านเนื้อหาที่กระชับ พร้อมเทคนิค    

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้้นฐาน น้องจะได้เรียนการวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab, Reading และ Conversation จากแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น

  Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น สอนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept ช่วยให้เข้าใจง่าย ทำโจทย์เป็น เห็นผลจริง โดยเรื่องที่เรียน ได้แก่ Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. Agreement, Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Other vs Another, Adj. & Adv., Comparison, Special Verbs, Phrase, Clause และ Sentence      

Junior Vocab & Reading ม.ต้น

  Junior Vocab & Reading ม.ต้น พบกับเทคนิคอัดแน่นมากมาย เช่น Vocab Tree, โครงสร้างประโยคเชิงกลยุทธ์ (Strategic Structure), การเดาคำศัพท์จากบริบท (Context Clue), การวิเคราะห์คำศัพท์และข้อสอบ (Word and Exam Analysis), เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning พร้อมสอดแทรกความบันเทิงและเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความสนุกสนาน และประสิทธิภาพในการเรียน      

Memolody Vocab มัธยมต้น

  Memolody Vocab มัธยมต้น เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว    

Ultimate Writing

  Ultimate Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน