มัธยมต้น

Pack Grammar ม.ต้น 1 – 3

Pack Grammar ม.ต้น 1-3 เรียนไวยากรณ์อังกฤษ อย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept ช่วยให้เข้าใจง่าย ทำโจทย์เป็น เห็นผลจริง  

Memolody Vocab ม.ต้น

Memolody Vocab ม.ต้น เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ ผ่าน บทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว    

Super Advanced ม.ต้น

Super Advanced ม.ต้น สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย และตะลุยโจทย์จริงจากข้อสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับน้องม.ต้น เช่น AFS, ทุนอาเซียน และทุนก.พ. ม.ต้น เป็นต้น  

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม. 4 โรงเรียนดัง ทวนเนื้อหาสำคัญต้องรู้ในการเตรียมสอบเข้าม.4 พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าเตรียมฯ และม.4 Gifted, EP โรงเรียนดังทั่วประเทศ  

Writing

Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียนสำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน    

Vocab, Reading, Cloze Test, Conver ม.ต้น

Vocab, Reading, Cloze Test, Conver ม.ต้น เรียนเทคนิคเพิ่มคลังศัพท์โดยไม่เน้นการท่องจำแต่ใช้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ สอนเทคนิคเก็บคะแนนข้อสอบพาร์ทที่เก็บคะแนนสูงสุดในแทบทุกสนามสอบ โดยเน้นความเข้าใจ รวมทั้งทำโจทย์ได้เร็วเพราะมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ