คอร์สแข่งขัน

Super Advanced ม.ต้น

Super Advanced ม.ต้น สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย และตะลุยโจทย์จริงจากข้อสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับน้องม.ต้น เช่น AFS, ทุนอาเซียน และทุนก.พ. ม.ต้น เป็นต้น  

ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ

ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบและข้อสอบเก่าเตรียมฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิเคราะห์และทำโจทย์ด้วยตัวเองเหมือนจริง  

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม. 4 โรงเรียนดัง ทวนเนื้อหาสำคัญต้องรู้ในการเตรียมสอบเข้าม.4 พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าเตรียมฯ และม.4 Gifted, EP โรงเรียนดังทั่วประเทศ  

สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง

สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าเตรียมฯ และม.4 Gifted, EP โรงเรียนดัง โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ