มัธยมต้น

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และม. 4 โรงเรียนดัง ทวนเนื้อหาสำคัญต้องรู้ในการเตรียมสอบเข้าม.4 พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้าเตรียมฯ และม.4 Gifted, EP โรงเรียนดังทั่วประเทศ  

Writing

Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียนสำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน