มัธยมต้น

Junior Vocab & Reading ม.ต้น

  Junior Vocab & Reading ม.ต้น พบกับเทคนิคอัดแน่นมากมาย เช่น Vocab Tree, โครงสร้างประโยคเชิงกลยุทธ์ (Strategic Structure), การเดาคำศัพท์จากบริบท (Context Clue), การวิเคราะห์คำศัพท์และข้อสอบ (Word and Exam Analysis), เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning พร้อมสอดแทรกความบันเทิงและเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความสนุกสนาน และประสิทธิภาพในการเรียน      

Memolody Vocab มัธยมต้น

  Memolody Vocab มัธยมต้น เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว    

Ultimate Writing

  Ultimate Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน