คอร์สทักษะ-เพิ่มเกรด

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น

  Grammar & Error ม.ต้น ทบทวน Grammar พื้นฐานสำคัญในระดับชั้น ม.ต้น ที่เจอทั้งในห้องเรียนและห้องสอบ เช่น Tense, Non-finite verbs, Subject & verb agreement และอื่นๆ ผ่านเนื้อหาที่กระชับ พร้อมเทคนิค    

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้้นฐาน น้องจะได้เรียนการวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab, Reading และ Conversation จากแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น

  Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น สอนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept ช่วยให้เข้าใจง่าย ทำโจทย์เป็น เห็นผลจริง โดยเรื่องที่เรียน ได้แก่ Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. Agreement, Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Other vs Another, Adj. & Adv., Comparison, Special Verbs, Phrase, Clause และ Sentence      

Junior Vocab & Reading ม.ต้น

  Junior Vocab & Reading ม.ต้น พบกับเทคนิคอัดแน่นมากมาย เช่น Vocab Tree, โครงสร้างประโยคเชิงกลยุทธ์ (Strategic Structure), การเดาคำศัพท์จากบริบท (Context Clue), การวิเคราะห์คำศัพท์และข้อสอบ (Word and Exam Analysis), เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning พร้อมสอดแทรกความบันเทิงและเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความสนุกสนาน และประสิทธิภาพในการเรียน      

Memolody Vocab มัธยมต้น

  Memolody Vocab มัธยมต้น เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ต้น - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว    

Ultimate Writing

  Ultimate Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน      

Complete Vocab 5,000

  Complete Vocab 5,000 ตะลุยโจทย์ศัพท์ ม.ต้น 5,000 คำ เน้นทำโจทย์เข้มข้น