รวดเร็วทันใจ คลิกเลย

MAXCARD สิทธิพิเศษเต็ม MAX 

แลกของรางวัลใหม่ๆได้มากมาย

  • Level 1 250 Points  (สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และสามารถแลกได้ครั้งเดี่ยวเท่านั้น)

1.เพิ่ม ชม.SELF 10 ชั่วโมง

2.ขยายเวลาเรียน 1 เดือน

3.เรียนฟรีคอร์ส AEC English  (ชำระค่าเอกสาร 100 บาท)

  • Level 2 500 Points (สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

1.บัตรส่วนลดมูลค่า 500 บาท

2.Set หนังสือเรียน (เลือกได้ 2 เล่ม)

  • Level 3 1,250 Points (สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

1.บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท

2.บัตร Starbucks  มูลค่า 1,000 บาท

*** สำหรับ Level 2 และ 3 ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

LINE it!

Comment