Update! ปฏิทินกำหนดการคัดเลือก TCAS 63

ช่วงปลายปีแบบนี้นักเรียน ม.6 น่าจะกำลังยุ่งกันแน่ๆ เลย เพราะต้องเตรียมตัวสอบหลายๆ อย่าง หนึ่งในนั้นก็คงต้องเป็น TCAS แน่นอน ซึ่งล่าสุดทาง ทปอ. ได้ประกาศ ปฏิทิน TCAS63 พร้อม กำหนดการคัดเลือก 5 รอบมาเรียบร้อยแล้ว วันนี้ขอพาน้อง ๆ มาเตรียมตัวก่อนสอบกันดีกว่า มาดูว่ากำหนดการต่าง ๆ ของ TCAS 63 มีอะไรบ้าง

 

รอบที่ 1 : Portfolio

 • ไม่ใช้คะแนนสอบ
 • เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่มีการสอบสามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

 

รอบที่ 2 : โควตา

 • มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง
 • ใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • ทปอ. กำหนดให้จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ. ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในรอบ2, 3 และ 5 ได้
 • สาขาวิชาสามารถดึงคะแนนจาก สทศ. มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนนสามัญ 9 วิชา คะแนน GAT, PAT และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่ายโครงการพิเศษเขตพิเศษของประเทศ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

รอบที่ 3
รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน+กสพท

 • สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระสามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ
 • ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่น ๆ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • นักเรียนเลือกได้ 6 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

 

รอบที่ 4 : Admission

 • การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2564 คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปี
 • สาขา ทันตแพทย์ ขอปรับน้ำหนัก (ตั้งแต่ 2561)
 • GAT 20% -> 20%
 • PAT2 30% -> PAT1 10% + PAT2 20%
 • ตั้งแต่ปี 2561 มีกลุ่ม 10 กลุ่มแพทยศาสตร์ วิชาเฉพาะแพทย์ 30%, 9 วิชาสามัญ 70% โดยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30% ONET 5 วิชาไม่น้อยกว่า 60%
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่น ๆ

วิธีการ

 • นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับ ตามข้อตกลงองค์ประกอบของ Admission
 • การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

 • แต่ละมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร และพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • จัดสอบเพิ่มเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่ต้องการ
 • สถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

ปฏิทินการดำเนินงาน TCAS63

 • สมัครสอบ GAT/PAT : 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 62
 • สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ : 5 – 19 ธ.ค. 62
 • สอบ GAT/PAT : 22 – 25 ก.พ. 63
 • สอบ O-NET : 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
 • สอบ 9 วิชาสามัญ : 14 – 15 มี.ค. 63
 • ประกาศผลสอบ O-NET : 27 มี.ค. 63
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : 1 เม.ย. 63
 • ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ : 5 เม.ย. 63

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mytcas.com  

พร้อมสอบทุกสนาม TCAS 63 กับสุดยอดคอร์สแนะนำทำคะแนน
9 วิชาสามัญ ,GAT, O-NET ทางรอดของ DEK 63

สมัครเรียนได้แล้วที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือ โทร. 02-7363636 หรือ Line : @Enconcept

 

 

LINE it!

Comment