กำหนดการตารางสอบ 3 สนามสอบของเด็ก TCAS63

พร้อมกันหรือยัง #dek63 กับการสอบที่จะเข้ามาแบบหนาแน่น เพราะต้นปีหน้าจะเป็นเทศกาลแห่งการสอบเลยก็ว่าได้ เพราะสนามสอบใหญ่ทั้ง O-NET 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT มารอต่อคิวกันไว้แล้ว มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละสนามมีรายละเอียดยังไงบ้าง

 

กำหนดการสอบ GAT-PAT

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)

เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

ตารางสอบวันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

ตารางสอบวันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 11.30 น.   รหัสวิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น.

รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  (PAT 7.1)

รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)

รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)

รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)

รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)

รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)

รหัสวิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

กำหนดการสอบ O-NET 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษาฯ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น. รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที

ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 27 มีนาคม 2563  ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

เวลาสอบ 08.30 – 10.00 น. รหัสวิชา 69 ชีววิทยา

เวลาสอบ 11.00 – 12.30 น. รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์/99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลาสอบ 13.30 – 15.00 น. รหัสวิชา 09 ภาษาไทย

เวลาสอบ 15.30 – 17.00 น. รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

เวลาสอบ 08.30 – 10.00 น. รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  รหัสวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เวลาสอบ 11.00 – 12.30 น. รหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ

เวลาสอบ 13.30 – 15.00 น. รหัสวิชา 59 เคมี

 

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 5 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก www.niets.or.th (สทศ.)

 

พร้อมสอบทุกสนาม TCAS 63 กับสุดยอดคอร์สแนะนำทำคะแนน

9 วิชาสามัญ ,GAT, O-NET ทางรอดของ DEK 63

สมัครเรียนได้แล้วที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือ โทร. 02-7363636 หรือ Line : @Enconcept

 

LINE it!

Comment