พลัง Echo ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เก่งอังกฤษไปกับ Enconcept

 

Head

 

 

ทำไมคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง

             เราคงทราบกันดีว่า มีความพยายามของทุกฝ่ายที่จะยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทว่าดูเหมือนจะล้มเหลว ด้วยผลการสำรวจไม่ว่าจะออกมาจากสถาบันหรือหน่วยงานใดก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักตอกย้ำว่า คนไทยมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับต่ำถึงต่ำมาก บางสำนักถึงกับชี้ว่า รั้งท้ายประเทศอื่นๆ แม้นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมแล้วกว่า 1,100 ชั่วโมง

            ประเทศไทยลงทุนทางการศึกษาในระบบโรงเรียนปีละกว่าห้าแสนล้านบาท แต่นักเรียนของเราเมื่อจบระดับ ม .6 กลับมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเท่ากับเด็ก ป.1 ของสิงคโปร์ถึงเวลาต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยล้มเหลวในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษล้มเหลวเพราะสิ่งเรียนและสอบ ไม่สะท้อนทักษะที่แท้จริง

เอ็นคอนเส็ปท์ปิดจุดอ่อนการฝึกพูดด้วย MyEcho

“การจะออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องจึงต้องมีการพัฒนากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงให้เกิดความทรงจำ (muscle memory) ที่ถูกต้องและคุ้นชินเสียก่อน” ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ กล่าวถึงพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับนักเรียนไทย  และชี้ว่า การฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารควรเริ่มต้นที่การพูดก่อนจึงจะเป็นธรรมชาติ  โดยยกตัวอย่างว่า ในวัยเด็กเล็กเมื่อเริ่มเริ่มต้นพูดเป็นคำๆ อาจจะผิดๆ ถูกๆ ออกเสียงตัวสะกดไม่ชัด ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หรือ ผู้ปกครองช่วยแก้ไขให้ในทันทีและตลอดเวลาทุกครั้งที่เด็กพูดผิดหรือไม่ชัด

ทว่า ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนส่วนใหญ่ คงจะมีเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษาที่มีความพร้อมสูงเท่านั้น ที่จะสามารถจัดหา native speaker หรือเจ้าของภาษามาช่วยในการแก้ไขการออกเสียงทุกๆ ครั้งที่นักเรียนพูดผิด ซึ่งเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก  และยากที่จะดำเนินการได้ในระดับโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ

เอ็นคอนเส็ปท์ จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่น MyEcho ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการพูด ด้วยการจำลองกระบวนการเรียนรู้การพูดของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาขึ้นมาไว้ในอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต หัวใจสำคัญคือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ feedback ผลการฝึกพูดในทันทีว่า นักเรียนพูดหรือออกเสียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ก็สามารถระบุได้ว่า คำไหนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง”

 

BRD_7467

 

 

โซลูชั่นต้องง่าย และสนุก

โครงการ “พลัง Echo”  จึงเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ สังคมไทยเก่งอังกฤษไปด้วยกัน ไปพร้อมกับ เอ็นคอนเส็ปท์

และเพื่อพิสูจน์ว่า การฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถเกิดขึ้นได้จริง ด้วยการลงทุนต่อหัวที่ต่ำมาก ผ่านหลักสูตรและบทเรียนที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลอย่างเช่น CEFR  ที่กำลังพูดถึงกันมากในแวดวงการศึกษาของไทย และในประการสำคัญต้องสนุก

“ความสนุกเป็นหัวใจในการเรียนรู้ ถ้าเด็กสนุกก็จะเรียนรู้และฝึกฝนอย่างโดยไม่เบื่อหน่าย การฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะด้านการพูดในช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะไม่ว่าจะลิ้น ฟัน กระพุ้งปาก แก้ม ไปจนถึงลำคอและปอด ยังไม่คุ้นกับการออกเสียงบางเสียง เด็กอาจจะท้อถอยได้ เอ็นคอนเส็ปท์จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ ในการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นว่าจะต้องสนุก แฝงความท้าทายให้กับนักเรียนที่จะต้องมุ่งมั่นฝ่าฟันฝึกฝนอย่างมาก” ครูพี่แนน ผู้สร้างชื่อเสียงและนวตกรรมกรรมเรียนภาษาอังกฤษด้วย “เมโมโลดี – Memolody” ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้จดจำคำศัพท์และไวยากรณ์อังกฤษนับพันนับหมื่นคำผ่านบทเพลง เปิดเผยเคล็ดลับเบื้องหลังการออกแบบ MyEcho ไว้อย่างน่าสนใจ และชี้ว่า

 

BIR_7498

 

 

 

“การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ต้องสั้น กระชับ และสนุก เหมือนเล่นเกมส์ตลอดเวลา เราพยายามออกแบบประสบการณ์เรียนภาษาให้เหมือนกับการเล่นเกมส์  ถ้าเกมส์สนุกเด็กจะเล่นได้โดยไม่รู้เบื่อ ยิ่งการเรียนภาษาเป็นการพัฒนาทักษะที่จะต้องอาศัยระยะเวลานับร้อยๆ ชั่วโมงแล้ว หากไม่สนุก ไม่ท้าทายเด็กอาจเลิกล้มไปกลางคัน” และในประการสำคัญ ครูพี่แนนสรุปว่า องค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนก็ต้องง่ายพอที่จะช่วยให้ครูของแต่ละโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร บทเรียน กิจกรรม และด้านเทคโนโลยี และต้องช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาในระหว่างการเรียนการสอน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอบรมภายนอก

 

เสียงสะท้อนของน้องบนดอย

Ban Santikiri School Listening

 

 

 

เมื่อไม่นานมานี้เอ็นคอนเส็ปท์ได้ดำเนินการที่โรงเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนบ้านแม่หม้อ และโรงเรียนบ้านสันติคีรี เข้าร่วมเรียนในโครงการ “พลัง Echo” ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งสำคัญในวงการศึกษา และเอ็นคอนเส็ปท์ต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่า

“ถ้ามีการดำเนินการอย่างถูกหลักวิชาการ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เด็กนักเรียนไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความไม่พร้อมใดๆ ก็สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษได้ เราตั้งใจคัดเลือกโรงเรียนทั้งสามเข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นว่ามีปัจจัยที่ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนค่อนข้างมาก”

“ความท้าทายของโครงการนี้อยู่ที่ ที่ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้นักเรียนชาวเขาหลากหลายชนเผ่า ซึ่งมีทักษะทางภาษาแตกต่างกันมาก บ้างพูดภาษาจีน บ้างไทยใหญ่ บ้างอาข่า บ้างม้ง บ้างลีซอ เป็นต้น สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ 3 หรือภาษาที่ 4 สำหรับนักเรียนบางคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งครอบครัวและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบันมาก แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้  ดังนั้น การนำหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และแอปพลิเคชั่น MyEcho มาใช้ในโรงเรียนเหล่านี้จึงเป็นการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ด้วย

“หนูอยากเรียนแบบนี้ทุกวัน”

คาบเรียนภาษาอังกฤษ คาบที่ 2 ของโรงเรียนบ้านสันติคีรี เช้านี้เต็มไปด้วยเสียงของเด็กๆ ทั้งเสียงหัวเราะ และเสียงสำเนียงอังกฤษ ตามด้วยเสียงของครูพี่แนน แห่งเอ็นคอนเส็ปท์ “Perfect!” ที่ตามมาติดๆ หลังจากนักเรียนพูดประโยคภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น MyEcho

Ban Santikiri School Risa Demo 2

 

“หนูตื่นเต้นมากค่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ พูดใส่แท็บเล็ตปุ๊ปหนูก็แทบกลั้นใจ เมื่อได้ยินเสียงครูพี่แนนพูดว่า “Perfect!” หนูดีใจมากเลยค่ะ” เด็กหญิงชาวอาข่าพูดระล่ำระลักด้วยความตื่นเต้น เช่นเดียวกับเด็กชายจีนฮ่อที่รอเงยหน้าจากจอแท็บเล็ตใบหน้าเปื้อนด้วยยิ้มและขวยอาย เมื่อได้รับคำชมว่า “Excellent!” จากครูพี่แนน

 

รูปแบบการเรียนการสอนโครงการ “พลัง Echo” :

 

Ban Huay Rai Active Listening

 

 

แบ่งเป็นการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังเรียน  ซึ่งเนื้อหาการเรียนทั้งหมดนั้นจะผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนระหว่างระบบการโค้ช โดยทำหน้าที่ช่วยวางแผนการเรียน ติดตามประเมินผลผลการเรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกับการเรียนรู้บทเรียนในแอพพลิเคชั่น “My Echo”  โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาการเรียนและการปฏิบัติตามกรอบ CEFR (ย่อมาจาก Common European Framework of Reference เป็นกรอบการประเมินระดับความสามารถทางภาษา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยความจำเป็นอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็น EU (European Union) หรือสหภาพยุโรป เป็นกรอบที่วัดทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในหลักสูตร “พลัง Echo” ได้แก่

 

 

 

 

Pnan

 

 

CEFR Foundation

 • ปรับพื้นฐานด้านการเรียนรู้ เป้าหมาย เจตนคติ และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ปรับพื้นฐานด้านวินัยในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 • ปรับพื้นฐานด้านคำศัพท์ ให้ได้อย่างน้อย 500 คำ
 • ระยะเวลา 1 เดือน

CEF-A1 Breakthrough

 • สร้างคลังคำศัพท์พื้นฐาน และวลีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 คำ
 • สามารถแนะนำตัวเองและสิ่งต่างๆ ได้ พร้อมกับสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของตนเองได้
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้วลีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้
 • สามารถตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐานที่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีได้
 • สามารถทำตามคำตามคำพูด ที่กล่าวอย่างช้าๆและชัดเจน และสามารถโต้ตอบในทิศทางเดียวกัน

CEF-A2 Way Stage

 • มีคำศัพท์ที่เพียงพอสำหรับใช้ชีวิตประจำวันได้ สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุ้นเคย หรือรับมือกับความต้องการของการอยู่รอดได้ในเบื้องต้น เพิ่มขึ้นจากระดับ A1 เป็นประมาณ 2,300 คำ
 • สามารถบรรยายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเองและเรื่องราวรอบตัวได้ (ครอบครัว,บ้านเกิด,การเรียน, การทำงาน)
 • สามารถเข้าใจสำนวนที่พบได้บ่อย ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวัน (การซื้อของ, การท่องเที่ยว, การให้และการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ)
 • สามารถสอบถามและตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคยได้
 • สามารถบรรยายความรู้สึกในเบื้องต้นได้และแสดงความขอบคุณได้อย่างเหมาะสม

CEF-B1 Threshold

 • มีคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ A2 เป็นประมาณ 3,200 คำ
 • ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปถ้าเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทํางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ
 • สามารถเข้าใจ สิ่งที่คู่สนทนาพูด ในชีวิตประจําวัน แต่บางครั้งต้องขอให้คู่สนทนา ให้ความกระจ่าง ในรายละเอียด
 • สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นส่วนบุคคล ในการอภิปรายแบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ
 • สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น และสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นได้
 • สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
 • สามารถสืบค้นและเข้าใจข้อมูลที่ต้องการในแผ่นพับ ใบปลิวและข้อความสั้น ๆ อื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

CEF-B2 Vantage

 • มีคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ A2 เป็นประมาณ 4,500 คำ

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทําความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

CEF-C1 Advanced

ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การทํางาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CEF-C2 Mastery

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสําหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้