1.คอร์ส Memolody Vocab  ประถมปลาย

• คอร์สเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

• เรียนคำศัพท์ที่พบบ่อยเพื่อเตรียมตัวในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมปลายและในการสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP ผ่านบทเพลง

• เรียนคำศัพท์ผ่านบทเพลง Memolody กว่า 60 เพลง ได้เรียนรู้คำศัพท์กว่า 1,000 คำ ที่จัดกลุ่มคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของคำ ให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้น ๆ
โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว พร้อมทบทวนคำศัพท์ผ่านการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท

ข้อเสนอแนะ : เป็นคอร์สพื้นฐานแรกที่น้อง ๆ ชั้นประถมควรต้องเรียน เพื่อทบทวนภาพรวมคำศัพท์ในระดับประถมปลายทั้งหมด

2.คอร์สสอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6

• คอร์สพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6 เหมาะสำหรับน้อง ๆ ป.5 และ ป.6 ที่เรียนพื้นฐานประถมปลายมาแล้ว

• สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ป.6 และการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง

• น้อง ๆ จะได้ฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนามสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต, Gifted, EP โรงเรียนดัง โดยเน้นเรียนสรุปเนื้อหาจากง่ายไปยากด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกทำ Simulation Test จำลองข้อสอบเข้า ม.1 จำนวน 2 ชุด

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ควรเรียนคอร์สทักษะพื้นฐานมาก่อน ทั้ง Grammar & Error ประถมปลาย และ Vocab & Reading ประถมปลาย

3.คอร์ส Grammar & Error ประถมปลาย

• คอร์สไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6) เน้นการทำโจทย์ Grammar ทั้งแบบทั่วไป (Sentence Completion) และ แบบ Error Identification

• เรียนทุกหัวข้อไวยากรณ์ที่น้อง ๆ ประถมต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย และในการสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP

• น้อง ๆ จะได้เรียนเทคนิค Strategic Structure ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษ และจำ Tense ได้ง่ายขึ้นด้วยตาราง Tense และเพลง Memolody พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ Grammar & Error ระดับประถม

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ควรผ่านคอร์สรวมทักษะอังกฤษ ป.4 (เทอม 1 & 2) / คอร์สรวมทักษะอังกฤษ ป.5 (เทอม 1 & 2) หรือ คอร์ส Vocab & Reading ประถามปลาย มาก่อน เพื่อจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นได้อย่างเข้าใจ

4.คอร์ส Vocab & Reading ประถมปลาย

• เรียนทักษะ Vocabulary และ Reading ควบคู่กัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ประถมปลาย (ป.4 – ป.6)

• Vocab ประถมปลาย: เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการเรียนคำศัพท์ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Category Vocab) มากกว่า 10 หมวดหมู่ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์คำศัพท์ (Word Analysis) และเทคนิคการทำโจทย์ที่วัดคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ

• Reading ประถมปลาย: ฝึกทำโจทย์ Reading ผ่านรูปแบบข้อสอบจริงประเภทต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้ Conversation (บทสนทนา) ในชีวิตประจำวัน ที่มักจะเจอในข้อสอบ

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ สามารถเรียนคอร์ส Memolody Vocab ประถมปลาย มาก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ ก่อนที่จะมาเรียนศัพท์หมวดหมู่ เช่น คำศัพท์หมวดอาชีพ และ คำคุณศัพท์ความหมายเชิงบวกและลบ หรือ การทำข้อสอบวัดคำศัพท์ในแบบต่าง ๆ ทั้ง Sentence Completion (เติมประโยคให้สมบูรณ์) และ Cloze Test (เติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

LINE it!

Comment