1.คอร์ส Junior Vocab & Reading ม.ต้น 

• เรียนเทคนิค Vocabulary และ Reading ควบคู่กัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ มัธยมต้น (ม.1 – ม.3)

• Junior Vocab: เรียนเทคนิคการเพิ่มคลังศัพท์ระดับ CEFR: B1-B2 เน้นการสอนให้เข้าใจภาพรวมอย่างเป็นระบบผ่าน Vocab Tree พร้อมเทคนิคต่าง ๆ เช่น การฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ (Word Analysis) : Roots, Prefix และ Suffix ของคำ และ เทคนิคการทำโจทย์ Vocab เช่น การเดาศัพท์จากบริบท (Context Clues) และการเจาะลึกโจทย์แต่ละประเภท (Exam Analysis) พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น เพื่อต่อยอดความรู้ในระดับ ม.ปลายต่อไป

• Junior Reading: เรียนเทคนิคการทำ Reading โดยเน้นความเข้าใจผ่านเทคนิค เช่น การใช้ Strategic Structure ช่วยหา Main Idea ได้เร็วและถูกต้อง หรือ เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning รวมไปถึงเทคนิคการตัด Choices ผิด ซึ่งช่วยให้ทำโจทย์ได้เร็วเพราะมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

2.คอร์ส Pack Junior Grammar + Error ม.ต้น

‘• เหมาะกับน้อง ๆ ม.ต้น หรือ น้องๆ ประถมที่เรียนคอร์ส Grammar ประถมครบแล้ว และต้องการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว

• น้อง ๆ จะได้เรียน Grammar ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบในโรงเรียน โดยสามารถนำความรู้ Grammar ที่ได้ไปต่อยอดในคอร์สทักษะอื่น ๆ และ เป็นพื้นฐานความรู้ของคอร์สทุนและคอร์ส
สอบแข่งขันในระดับม.ต้น

• เรียนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics
เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept : ช่วยให้เข้าใจง่าย – ทำโจทย์เป็น – เห็นผลจริง

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ม.ต้น ที่มีพื้นฐานโครงสร้างไวยกรณ์ดีอยู่แล้ว สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลย แต่ถ้าพื้นฐานยังไม่แน่น ควรเรียนคอร์ส ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้นก่อน ส่วนน้อง ๆ ประถมที่สนใจเรียนคอร์สนี้ ควรเรียนคอร์ส Grammar ประถมให้ครบก่อน

3.คอร์ส Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

• เหมาะกับน้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ที่มีทักษะ Vocab และ Reading มาบ้างแล้ว ความยากของเนื้อหาและแบบฝึกหัดจะลงลึกและยากกว่าคอร์สปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

• เรียนรู้ Vocab ตั้งแต่รากศัพท์, เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab และ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมทำแบบฝึกหัดทั้งในบทเรียน, Premium Exercises (โจทย์ยาก) Self-Reinforcement

ข้อเสนอแนะ : น้อง ๆ ที่จะลงเรียนคอร์สนี้ควรผ่าน Junior Vocab & Reading ม.ต้น หรือ ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม. ปลาย มาก่อนแล้ว

4.คอร์ส Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย

‘• เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลาย หรือ น้อง ๆ ม.ต้นที่เรียนคอร์ส Grammar ม.ต้น ครบแล้ว

• น้อง ๆ จะได้เรียน Grammar ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ สามารถนำความรู้ Grammar ที่ได้ไปต่อยอดในคอร์สทักษะอื่น ๆ

• เทคนิคที่ใช้คือ การสอนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคแผนผังภาพรวม Tree Tactics และ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ Enconcept

ข้อเสนอแนะ : สำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากเรียนคอร์สนี้ ควรเรียนคอร์ส Grammar ม.ต้น ให้ครบก่อน ส่วนน้อง ม.ปลาย ถ้าพื้นฐานยังไม่แน่นควรเรียนคอร์ส ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย ก่อน แต่ถ้าเป็นน้อง ม.ปลาย พื้นฐานปานกลางสามารถเริ่มเรียนคอร์สนี้ได้เลย

LINE it!

Comment