IMG_3183

อันดับ 1 ศิลป์-คำนวณ

“บอกเลยว่า Memolody ช่วยให้จิ๊บสอบเข้าเตรียมฯ ได้ คอร์ส Pre-สอบเข้าเตรียมฯ และสอบเข้าเตรียมฯ ยังช่วยสรุปเนื้อหาที่จำเป็น ทำให้สามารถเตรียมตัวสอบได้”

LINE it!

Comment