ผลการวิจัยชี้สอนลูกให้ทำงานบ้าน

ยิ่งโตยิ่งมีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในชีวิต

 

 

การเลี้ยงดูลูกอบรมสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การที่เราอาจจะให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น พ่อแม่จะต้องเริ่มสอนตั้งแต่ยังเด็กเพราะสำหรับเด็ก ความรับผิดชอบอาจหมายถึงการทำสิ่งที่ยาก และน่าเบื่อ เช่น การเรียน การสอบ และการที่ต้องอยู่ทำงานบ้านทั้งๆ ที่อยากออกไปเล่นกับเพื่อนๆ รวมถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาวิจัยระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ถึงปัจจุบัน โดยนักวิจัยได้ระบุว่า 2 สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือ  ความรัก และการมีจริยธรรมในการทำงาน โดย Julie Lythcott-Haims นักเขียนและอดีตผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้กล่าวเพิ่มเติมบนเวที TED Talk ในหัวข้อ “วิธีการเลี้ยงลูกให้เขาประสบความสำเร็จ โดยไม่บงการมากจนเกินพอดี” ว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่าความสำเร็จของลูก เริ่มต้นขึ้นจากการทำงานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว เขาก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่หากบ้านไหนสปอยล์ลูก ไม่ให้เขาลงมือทำงานอะไรเลย เขาก็จะคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาทำให้ แล้วเขาก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ จนติดเป็นนิสัย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำงานบ้านเท่านั้น แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำการบ้าน เป็นต้น

ข้อดีของการฝึกให้ลูกทำงานบ้านตั้งแต่ยังเด็ก มีดังนี้

1.จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

  1. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นมากกว่า
  2. จะช่วยให้พวกเขามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะว่าตัวเองเคยผ่านความยากลำบากมาแล้ว ซึ่งการทำงานบ้านในตอนเด็กๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับพวกเขา
  3. ลูกจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย และจะเข้าใจความรู้สึกทุกข์ยากของคนอื่นได้ดี

 

การให้ลูกช่วยทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ ล้างจาน ซักเสื้อผ้าส่วนตัว จะช่วยให้พวกเขาคิดได้ว่าการทำงานนั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ทำให้พวกเขามองเห็นความสำคัญของการทำงานมากยิ่งขึ้น หากพวกเขาได้ทำงานบ้าน ก็เท่ากับว่าเขาได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และรู้สีกว่าตัวเค้ามีคุณค่า ทำให้พวกเขามองเห็นความสำคัญและชอบที่จะช่วยงานบ้าน แถมยังเป็นการฝึกฝนให้เขารู้จักการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนอื่น เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติ อีกทั้งยังส่งผลให้เขาเติบโตเป็นคนดี รู้จักการเข้าสังคม เข้าใจชีวิต เข้าใจผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 

————————————————

LINE it!

Comment