ผลวิจัยชี้ โรงเรียนดี อาจไม่สู้ พ่อแม่ดี!

ปฎิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายครอบครัวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางฐานะมากกว่าเวลากับครอบครัว และปล่อยให้หน้าที่ในการดูแลลูกตกเป็นของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ขณะที่ผลวิจัยกลับพบว่า ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดนั้น มีส่วนสำคัญกับการประสบความสำเร็จในการเรียนของลูกมากกว่าคุณภาพของโรงเรียนเสียอีก

 

ผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน The journal Research and Social Stratification and Mobility โดย ดร. Toby Parcel มหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไรนา อเมริกา ซึ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,000 คน จากโรงเรียนกว่าพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่า การพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้กำลังใจ ช่วยวางแผนเป้าหมายและร่วมกิจกรรมกับลูกเป็นประจำส่งผลโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยนักเรียนในโรงเรียนชั้นเลิศแต่พ่อแม่ไม่สนใจนั้น จะทำคะแนนได้น้อยกว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไปที่พ่อแม่มีส่วนร่วมกับการเรียนของลูกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการวัดผลของงานวิจัยชิ้นนี้ ติดตามจากผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในระยะยาว จากการสอบในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์

 

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่พ่อแม่พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกเป็นประจำนั้น เป็นการสื่อสารและตอกย้ำให้ลูกเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตของลูก และความภาคภูมิใจของพ่อแม่ เมื่อรู้แบบนี้แล้วหากต้องการผลลัพธ์ในการสร้างลูกให้เป็นคนมีคุณภาพ บรรดาคุณพ่อคุณแม่คงต้องลงแรงจัดตารางเวลาใหม่ เพื่อใส่ใจลูกๆ ให้มากกว่าเดิมแล้ว

LINE it!

Comment