1.คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ 2019

• สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม ทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

• พิเศษ : อัพเดตข้อสอบสด และจริงจากสนามสอบทุกสนาม / ทุกปี
เตรียมพร้อมก่อนสอบได้ในคอร์สโค้งสุดท้าย GAT, โค้งสุดท้าย O-NET, โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ

LINE it!

Comment