ทุกวันนี้ทั้งเทคโนโลยีและความก้าวหน้าก้าวไปไวมาก ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบางอย่าง ที่เมื่อถึงเวลาก็ได้โรยราลงไป ในขณะที่บางอุตสาหกรรมกลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับว่าเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค 4.0 ที่ทั้งมาไวไปไวอีกทั้งส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการทำงานของบางอาชีพอย่างไม่ทันตั้งตัว

จากการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์และการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง และทำให้อาชีพเหล่านี้ลดความสำคัญลง ได้แก่

1.พนักงานขายปลีกหน้าร้าน, ในห้างโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการขายหน้าร้านสมัยนี้ได้ถูกลดความสำคัญลงและการขายแบบออนไลน์เข้ามาแทนที่อย่างหนักหน่วง เช่นกระแสการใช้ QR Code ทำให้การขายแบบหน้าร้านลดความสำคัญลงไปมาก

2.พนักงานต้อนรับ/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในภาคธุรกิจต่าง ๆ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พนักงานขาย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ทำให้พนักงานในส่วนต้อนรับ ทั้งแผนกสนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจและกิจการห้างร้านต่าง ๆ รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ที่ ณ ปัจจุบันได้มีระบบเครื่องช่วยในการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เข้ามา ทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมาก

3.พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พนักงานขาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จะเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับการทยอยลดจำนวนสาขาของสถาบันการเงินหรือธนาคารหลายแห่ง ที่สอดคล้องกับระบบการรองรับการขยายตัวของโลกดิจิทัลมากขึ้น ทำให้อาชีพดังกล่าวเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

4.ผู้ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ journalist

ความมาแรงแซงโค้งของสื่อดิจิตัล และทางเลือกที่มีหลากหลายมากขึ้น ทำให้ธุรกิจและกิจการสิ่งพิมพ์ทยอยปิดกิจการกันเป็นแถบ ตัวอย่างเช่นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ที่ได้รับความสนใจน้อยลงไปเรื่อย ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน
ที่จะทำให้อาชีพของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์หมดไป

แต่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเสี่ยงในการตกงานสูง แต่หากผู้ดำเนินการประกอบอาชีพเหล่านี้ อัพสกิลทางด้านภาษาของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษนั้น ก็จะทำให้โอกาสการเสี่ยงตกงานมีน้อยลงอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยทักษะแรงงานมนุษย์เข้าไปปฏิบัติการในบางภาคส่วน อีกทั้งในบริบทของประเทศไทย การที่ผู้ดำเนินงานมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะทำให้มีโอกาสในการได้รับจ้างงานมากขึ้น

LINE it!

Comment