10 อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ

ตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 ปี 2563

 

 

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะวางแผนการเรียนในอนาคต และยังไม่มั่นใจว่าคณะหรือสาขาที่เราจะเรียน จบไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ตลาดแรงงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร วันนี้มีบทความดีๆ มาให้อ่านกัน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากที่นักลงทุนชาวต่างชาติกังวลเรื่องการขาดแคลนแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาง สศอ.จึงศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรม พบว่ามีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2562-2567 ปริมาณรวม 2.25 ล้านคน โดยปี 63 มีความต้องการแรงงาน 3.52 แสนคน และช่วงปี 2563-2567 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน ซึ่งเร่งทุกหน่วยงานให้ผลิตบุคลากรคุณภาพให้เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม

จากการสำรวจพบว่าความต้องการแต่ละอุตสาหกรรมในกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีความต้องการแรงงานรวม 2.35 แสนราย แบ่งเป็นระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จำนวน 6.34 หมื่นราย วิชาชีพ 1.15 แสนราย อุดมศึกษา 5.68 หมื่นราย, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีความต้องการรวม 2.41 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 6.14 หมื่นราย วิชาชีพ 2.95 หมื่นราย อุดมศึกษา 1.50 แสนราย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีความต้องการรวม 2.28 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 1.8 หมื่นราย วิชาชีพ 1.26 แสนราย อุดมศึกษา 8.45 หมื่นราย, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมีความต้องการรวม 2.28 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 2.09 แสนราย วิชาชีพ 8.67 พันราย อุดมศึกษา 9.81 พันราย

ส่วนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีความต้องการรวม 2.36 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 9.78 พันราย วิชาชีพ 6.97 หมื่นราย อุดมศึกษา 6.87 หมื่นราย, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มีความต้องการรวม 2.11 แสนราย แบ่งเป็นวิชาชีพ 7.4 หมื่นราย อุดมศึกษา 1.37 แสนราย, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มีความต้องการรวม 2.13 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 1.7 หมื่นราย วิชาชีพ 1.17 แสนราย อุดมศึกษา 7.89 หมื่นราย

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มีความต้องการรวม 2.16 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 5.2 หมื่นราย วิชาชีพ 7.37 หมื่นราย อุดมศึกษา 8.99 หมื่นราย อุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการรวม 2.17 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 1.73 หมื่นราย วิชาชีพ 5.43 หมื่นราย อุดมศึกษา 1.45 แสนราย, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีความต้องการรวม 2.21 แสนราย แบ่งเป็นต่ำกว่า ม.6 จำนวน 1.77 หมื่นราย วิชาชีพ 6.64 หมื่นราย อุดมศึกษา 1.37 แสนราย

 

 

น้อง ๆ ได้เห็นถึงภาพรวมความต้องการของตลาดแรงงานไปแล้ว ใครที่ยังลังเลหรือยังเลือกคณะหรือสาขาที่อยากเรียนไม่ได้ สามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้น้า

______________________________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก : MGR Online, ประชาไท

 

LINE it!

Comment