ดวงตา เป็นหน้าต่างของหัวใจ แต่ก็ยังอยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษ

ที่ออกข้อสอบบ่อยใน #TCAS อีกด้วย มาดูสำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า Eyes กัน 

LINE it!

Comment