รวม  23 คำศัพท์ที่ไม่ต้องใส่ Very ที่มักออกสอบในสนาม สอบเข้าเตรียมฯ , GAT , O-NET , 9 วิชาสามัญ

LINE it!

Comment