Enconcept History -01

ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ “Enconcept E-Academy” แห่งแรกก่อตั้งขึ้น ณ 1575/43-44 ซอยวัดไผ่ตัน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยคุณธเนศ เอื้ออภิธร และครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ

ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดแนวความคิดและความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การท่องจำ

ดังนั้น ครูพี่แนนและทีมวิชาการของ Enconcept จึงเริ่มต้นคิดค้นและสร้างสรรค์หลักสูตรให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้จริง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ การสอบกลายเป็นเรื่องง่าย

ก่อเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะของ Enconcept คือ MagiCore อันประกอบด้วย

 

SS1. SS: Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆของประโยค

ช่วยให้อ่านจับใจความได้รวดเร็วและช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

TT2. TT: Tree Tactics ยุทธวิธีการพิชิตข้อสอบที่ Enconcept คิดค้นขึ้นเป็นสถาบันแรก

ช่วยให้คิดเชื่อมโยงห้วข้อ Grammar อย่างเป็นระบบ

 MM

3. MM: Memolody บทเพลงเพื่อการเรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแนวใหม่

 

SELF

4. S.E.L.F.( Student Extensive Learning Fitness ) Fitness แห่งการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน

 

นอกจากด้านวิชาการแล้ว ด้วยความตระหนักว่าความสำเร็จของชีวิตนักเรียนมิได้จบเพียงแค่การสอบได้ในมหาวิทยาลัยดังๆ เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการได้เรียนในสาขาวิชาที่นักเรียนมีใจรักและมีความถนัด รวมถึงการได้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อค้นหาตัวตนของนักเรียนเอง ดังนั้น นอกเหนือจากการสอนแล้ว โรงเรียนยังมีการสอดแทรกคุณธรรมในการสอน และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเดินไปบนเส้นทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้แก่นักเรียนทุกคน

ด้วยความสำเร็จของหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีแนวคิดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด ประกอบกับครูผู้สอนที่สอนด้วยความรัก ความห่วงใยและเป็นกันเองกับลูกศิษย์ส่งผลให้ความต้องการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก Enconcept E-Academy จึงได้ขยายโรงเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 33 โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อุดรธานี, ระยอง, อยุธยา, นครปฐม, สุราษฏร์ธานี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, ภูเก็ต, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, สุรินทร์, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, เชียงราย , ตรัง, พิษณุโลก, เชียงใหม่, ลำปาง, มหาสารคาม, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, งามวงศ์วาน, ปิ่นเกล้า, วงเวียนใหญ่, บางกะปิ, พญาไท,  สยามสแควร์ ซ.6, สยามกิตติ์, และชั้น 13 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทั้งนี้ แม้ Enconcept E-Academy จะมีโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในด้านความใส่ใจนักเรียนและการควบคุมคุณภาพการศึกษานั้น Enconcept ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อการเรียนการสอน การเรียนผ่านระบบ S.E.L.F. แอปพลิเคชั่นต่างๆ บนมือถือ และระบบ X-Class ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน tablet เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เข้มข้น และแข็งแกร่งมากขึ้น

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Enconcept E-Academy นับเป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกที่สามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพการสอน หลักสูตรสื่อการสอน จนกระทั่งสามารถกำหนดนิยามหรือมาตรฐานใหม่ของโรงเรียนกวดวิชาได้ และยังคงมุ่งมั่นรักษาความดีรวมถึงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Enconcept Milestones

2556-tag

พัฒนาการเรียน TOEFL iBT รูปแบบใหม่ โดยเน้นเทคนิค animation และการเล่าเรื่องเข้ามาช่วย เพื่อปฏิรูปการเรียน TOEFL iBT แบบเดิมๆ ให้ง่าย สนุก และสามารถเข้าถึงตัวบทเรียนได้มากขึ้น

2551-tag

ความภูมิใจครั้งสำคัญในรอบ 12 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน โดยนำเสนอผลจากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของทีมงาน Enconcept ได้แก่ S.E.L.F (Student Extensive Learning Fitness) Fitness เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกด้าน ซึ่งจะพลิกโฉมและปฏิวัติการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนของนักเรียนไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการมาบรรจบกันอย่างลงตัวของ Learning Methodology, Learning Technology และ Learning Philosophy

 

2549-tag

นำเอาระบบ E-Live มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบ การเรียนการสอน โดยถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ และพัฒนาระบบการตอบคำถามผ่าน SMS, Call Center, Web site และ E-mail นอกจากนั้น Enconcept ได้ริเริ่มนำ Boost Back-up บูสเตอร์พิเศษ สำหรับฝึกฝนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้จริงเพื่อฟังและออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาอย่างประหยัดเวลามานำเสนอในรูปแบบ CD Multimedia

 

2548-tag

ENCONCEPT E-ACADEMY ได้พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษอย่างสูงสุดโดยได้นำระบบ Learning On Demand มาเริ่มใช้ในการเรียนการสอนของ Enconcept โดยเริ่มจากคอร์ส TOEFL

 

2547-tag

ด้วยแนวคิดที่จะทำให้เกิดสาระและบันเทิงรวมกันอย่างกลมกลืน จึงได้เกิด Enconcept Studio ขึ้น โดยจัดทำ บรรยากาศห้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวคิด Edutainment ทั้งยังมีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง รวมถึงระบบการบันทึก การเรียนการสอนด้วย DVDที่ทำให้การเรียนรู้ผ่านวีดีโอเสมือนได้เรียนในบรรยากาศของคอร์สสอนสด

 

2546-tag

ENCONCEPT E-ACADEMY เป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกที่เริ่มใช้ระบบการบันทึกเป็นแบบ MPEG2(Super VCD) ที่ให้ภาพและเสียงดีกว่าระบบ VHS

 

2542-tag

ครั้งแรกของการกำเนิดเพลงศัพท์ภาษาอังกฤษ Memolody จนถึงปัจจุบันมีผลงานเพลงศัพท์ที่ได้บันทึกเสียง ไปแล้ว 10 อัลบั้มหรือกว่า 260 เพลง ครอบคลุมทั้งเพลงสอนศัพท์ระดับกลางถึงสูง มากกว่า 3,000 คำศัพท์ นอกจากนี้ยังมีบทเพลงสอน Grammar Structure,เพลงสอน Idiom, 2-word Verbs และ Conversations

 

2541-tag

ENCONCEPT E-ACADEMY ได้ริเริ่มระบบกล้อง 360 องศา ร่วมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม เพื่อการตัดต่อ สลับมุมกล้องปัจจุบันนี้ Enconcept Studio เป็นห้องสอนสด Hi-Tech ที่ใช้กล้องคุณภาพสูงถึง 5 ตัว พร้อมด้วยทีมงานจำนวนมากในการถ่าย,ตัดต่อและบันทึกภาพการสอน เพื่อการเรียนของห้องวงจรปิดและคอร์สดีวีดีที่ สมบูรณ์แบบมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ENCONCEPT E-ACADEMY นำ magic filter มาใช้ในการทบทวนความจำในการ ท่องศัพท์จากหนังสือเพื่อให้น้องๆ เกิดความรู้สึกสนุกกับการท่องศัพท์