ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย

เนื้อหาบทเรียนแบ่งเป็นกลุ่มผ่านระบบ Tree Tactics เช่น Root Tree (ราก) เรียนเนื้อหา
ส่วนที่เป็นรากฐานสำคัญ เช่น Tense, Voice, Helping Verb, Non-finite verb
และ Tree อื่นๆ ที่สำคัญ

 

 

LINE it!