ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้้นฐาน น้องจะได้เรียนการวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab, Reading และ Conversation จากแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement

 

 

LINE it!