ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้นฐาน น้องจะได้รู้วิธีวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง และเทคนิคการทำข้อสอบ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement

 

 

LINE it!