สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ป.6 และการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง

 


 

 

 

LINE it!