Advanced Admission

ยกระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอินเตอร์ ด้วยการเจอข้อสอบที่ยากกว่าของจริง
รวมทั้งตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง SAT, CU-TEP, TU-GET,
GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ

  

 

LINE it!