Advanced Vocab & Reading ม.ต้น

• เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่อยากยกระดับคำศัพท์ของตัวเองไปปสู่ระดับอินเตอร์
• มีแนวข้อสอบอินเตอร์ เช่น CEFR, IELTS, SAT, TEOFL, CU-TEP
• ความยาก Reading เทียบเท่า ม.ปลาย (GAT, 9 วิชาสามัญ) ซึ่งเหมาะสมในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดม

 

 

 

LINE it!