Ultimate Writing

ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay
ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน
สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน

 

 

 

LINE it!