ฉลอง Enconcept ครบรอบ 23 ปี 🎉🎊 แจก E-Book Super Pack 5 เล่ม

กดที่ลิ้งก์เพื่อดาวน์โหลด  E-Book Super Pack
10 แกรมม่าน่าฉงน!
คำศัพท์ 9  วิชาสามัญ
พื้นฐานเบื้องต้นโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ Active Voice และ Passive Voice
100 Vocab ออก GAT แน่นอน
ชี้ชัด 9 สำนวนสนทนาออกข้อสอบบ่อย

 

LINE it!

Comment