คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ประกาศ ช่องทางรับเข้าศึกษาผ่าน #TCAS62

รอบที่ 1 #Portfolio รับ 50 คน
รอบที่ 2 #โควตา รับ 213 คน
รอบที่ 4 #แอดมิชชัน รับ 217 คน
รอบที่ 5 #รับตรงอิสระ รับ 5 คน

เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร : www.educ.su.ac.th

#dek62 #เด็กซิ่ว

No automatic alt text available.

LINE it!

Comment