ประถมปลาย

ประถมปลาย

ความสำเร็จรุ่นพี่ ม.1 ติดโรงเรียนดัง   คอร์สสอบเข้าม.1 สามัญ Gifted, EP โรงเรียนดัง    

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ

   สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ O-NET ป.6 และการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง        

Memolody Vocab ประถมปลาย

 Memolody ประถมปลาย เรียนคำศัพท์ผ่านบทเพลง Memolody กว่า 60 เพลง ได้เรียนรู้คำศัพท์กว่า 1,000 คำ ที่จัดกลุ่มคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของคำ ให้น้อง ๆ จำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว พร้อมทบทวนคำศัพท์ ผ่านการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท        

Vocab & Reading ประถมปลาย

  Vocab & Reading ประถมปลาย เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการเรียนคำศัพท์ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Category Vocab) พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ที่วัดคำศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกทำโจทย์ Reading ผ่านรูปแบบข้อสอบจริงประเภทต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้ Conversation ในชีวิตประจำวัน ที่มักจะเจอในข้อสอบ      

Grammar + Error ประถมปลาย

  Grammar + Error ประถมปลาย เรียนทุกหัวข้อไวยากรณ์ที่น้อง ๆ ประถมต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมปลายและในการสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP      

รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 2

  รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 2 พัฒนาทักษะต่อเนื่องจากเทอม 1 สรุปและเน้นย้ำความรู้เดิม ต่อยอดความรู้ใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม      

รวมทักษะอังกฤษ ม.5 เทอม 1

  รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 1 เรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นสำหรับน้อง ๆ ระดับประถม 5 ด้วยการเรียนทักษะสำคัญ ทั้งไวยากรณ์ในหัวข้อต่าง ๆ คำศัพท์ การอ่านทั้งในระดับ Paragraph และการอ่านเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่มักเจอในข้อสอบและบทสนทนา (Conversation) ในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมฝึกทำข้อสอบด้วยชุดข้อสอบ Simulation Test วัดทักษะที่เรียนอย่างครบถ้วน    

รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 2

  รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 2 ทบทวน สรุป เน้นย้ำความรู้ในเทอม 1 และต่อยอดความรู้ใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม      

รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1

  รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1 เสริมทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมปลาย ตั้งแต่ระดับคำ โครงสร้างประโยค และ Tense ต่าง ๆ ไปจนถึงบทสนทนา (Conversation) เพื่อเตรียมน้อง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนและการสอบ ในระดับชั้นประถม 4 และยังมีข้อสอบ Simulation Test ที่วัดทักษะที่เรียนอย่างครบถ้วน ทั้ง Grammar, Vocabulary, Reading, และ Conversation