มัธยมต้น

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

  Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง - เรียน Grammar ทั้งหมดที่ต้องรู้เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและทำเกรด A ด้วย ผ่านเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย แต่ลึก - ทำโจทย์ท้ายบทที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจ 100% - เรียนศัพท์สำคัญผ่าน Memolody และกลอนคำศัพท์ และทำโจทย์ในส่วน Vocabulary เพื่อทบทวนคำศัพท์ที่เรียน - ฝึกทำโจทย์ Writing และ Reading ด้วยเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ - ได้ข้อสอบสอบเข้าเตรียมฯ เสมือนจริง 1 ชุด ให้น้องๆ คุ้นเคย เข้าใจ และมองเห็นภาพรวมข้อสอบที่คล้ายกับในสนามสอบจริง - ฝึกฝนทักษะทั้งหมดที่เรียนมาด้วยการทำโจทย์กว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่ม      

Advanced Vocab & Reading ม.ต้น

  Advanced Vocab & Reading ม.ต้น • เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่อยากยกระดับคำศัพท์ของตัวเองไปปสู่ระดับอินเตอร์ • มีแนวข้อสอบอินเตอร์ เช่น CEFR, IELTS, SAT, TEOFL, CU-TEP • ความยาก Reading เทียบเท่า ม.ปลาย (GAT, 9 วิชาสามัญ) ซึ่งเหมาะสมในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดม      

Advanced Grammar & Error ม.ต้น

  Advanced Grammar & Error ม.ต้น • เหมาะสำหรับน้อง ม.3 ที่อยากเรียนล่วงหน้า เทียบเท่าเด็กม.ปลาย • อุดรอยรั่ว Grammar ด้วย Grammar Point ที่ถือเป็นจุดยาก ออกข้อสอบ หรือเป็นข้อยกเว้นที่เด็กมักหลงลืม • ตะลุยโจทย์แบบ Advanced เทียบเท่า เด็กม.ปลาย      

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

  ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 • เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่อยากสอบเข้าเตรีมอุดมฯ และม.4 โรงเรียนดัง • ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบและข้อสอบเก่าเตรียมฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิเคราะห์และทำโจทย์ด้วยตัวเองเหมือนจริง    

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

  สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 สรุปเนื้อหา Grammar, Vocab, Conversation ที่พบเจอบ่อยในข้อสอบเตรียมฯ และม.4 Gifted/EP โรงเรียนดัง พร้อมฝึกทำโจทย์จริง    

Complete Vocab 5,000

  Complete Vocab 5,000 ตะลุยโจทย์ศัพท์ ม.ต้น 5,000 คำ เน้นทำโจทย์เข้มข้น      

Junior Vocab & Reading ม.ต้น

  Junior Vocab & Reading ม.ต้น พบกับเทคนิคอัดแน่นมากมาย เช่น Vocab Tree, โครงสร้างประโยคเชิงกลยุทธ์ (Strategic Structure), การเดาคำศัพท์จากบริบท (Context Clue), การวิเคราะห์คำศัพท์และข้อสอบ (Word and Exam Analysis), เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning พร้อมสอดแทรกความบันเทิงและเคล็ดลับน่ารู้ (Quick Tips) เพื่อความสนุกสนาน และประสิทธิภาพในการเรียน      

Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น

  Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น สอนไวยากรณ์อังกฤษอย่างเป็นระบบ เห็นภาพเชื่อมโยงตามวิธีคิดแบบ Tree Tactics เทคนิคเฉพาะในแบบของ Enconcept ช่วยให้เข้าใจง่าย ทำโจทย์เป็น เห็นผลจริง โดยเรื่องที่เรียน ได้แก่ Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. Agreement, Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Other vs Another, Adj. & Adv., Comparison, Special Verbs, Phrase, Clause และ Sentence      

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้้นฐาน น้องจะได้เรียนการวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง เทคนิคการทำข้อสอบ Vocab, Reading และ Conversation จากแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น

  Grammar & Error ม.ต้น ทบทวน Grammar พื้นฐานสำคัญในระดับชั้น ม.ต้น ที่เจอทั้งในห้องเรียนและห้องสอบ เช่น Tense, Non-finite verbs, Subject & verb agreement และอื่นๆ ผ่านเนื้อหาที่กระชับ พร้อมเทคนิค