EP.1 Your Parent send a friend request มาเป็นเพื่อนกับลูกในโลกออนไลน์กันเถอะ!

เด็กในยุคปัจจุบันเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีในกิจกรรมทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อพูดคุยกับเพื่อนใน Social media การพักผ่อนอย่างการดู YouTube Netflix หรือแม้กระทั่งหาข้อมูลในการทำการบ้าน นอกจากนี้ยังเข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อเสิร์ชหาทางแก้ไขสุขภาพกายหรือแม้กระทั่งปรึกษาสุขภาพใจ และวัยรุ่นเองยังใช้พื้นที่ออนไลน์ในการแสดงตัวตนอีกด้วย

ด้วยความสำคัญของวัยรุ่นกับโลกออนไลน์อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น การเข้าถึงโลกออนไลน์ของวัยรุ่นอาจไม่ได้รับการควบคุมมากนักจากสายตาผู้ปกครอง แต่คุณพ่อคุณแม่เองยังจำเป็นที่จะต้องควบคุมเนื้อหา และสอนลูกให้เรียนรู้การปฏิบัติตนบนโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้นเราจะมาค่อยๆ เรียนรู้,ควบคุมเนื้อหา และทำความเข้าใจโลกออนไลน์กับลูกของเราแบบเป็นเพื่อนและผู้ปกครองไปพร้อมๆ กัน

ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่ควรบอกต่อวัยรุ่น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับเนื้อหา – เว็บไซต์ที่อาจมีเนื้อหาอันตรายอาจก่อให้เกิดการเลียนแบบ การสร้างค่านิยมแบบผิดๆ หรือสร้างผลกระทบต่อจิตใจเมื่อได้เห็น ยกตัวอย่างเช่น

  • สื่อลามก
  • ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงหรือแบบจำลอง
  • เว็บไซต์ที่สร้างความเกลียดชัง
  • เว็บไซต์ของผู้ก่อการร้าย
  • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ไม่หวังดี เช่นเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด หรือทำร้ายตัวเอง

2.ความเสี่ยงจากการติดต่อผู้คน – เพราะโลกออนไลน์คือการติดต่อกับผู้คนแบบไร้ข้อจำกัด ดังนั้นจึงไม่ได้มีแค่คนที่เรารู้จัก ความเสี่ยงนี้จึงอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการติดต่อกับคนที่มีเจตนาไม่ดี เช่นผู้ใหญ่ที่ปลอมตัวเป็นเด็ก คนแปลกหน้าที่ชักชวนให้ไปพบในชีวิตจริง หรือพวกนักต้มตุ๋นออนไลน์ที่มักจะสร้างความไว้ใจเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

3.ความเสี่ยงด้านการแสดงพฤติกรรม – ความเสี่ยงที่มาจากการปฎิบัติตนที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ที่อาจทำให้วัยรุ่นกลายเป็นเหยื่อ หรืออาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ รวมไปถึงการได้รับความเชื่อหรือค่านิยมผิดๆ มาใช้ ยกตัวอย่างเช่น

  • Cyberbullying
  • ข้อความลามก อนาจาร
  • การแอบอ้างเป็นผู้อื่น
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  • การสร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดผู้อื่น ด่าทอให้เกิดความเสียหาย

ดูแลลูกให้อยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

ในเมื่อเราไม่สามารถจำกัดขอบเขตในการเข้าถึงโลกออนไลน์ของลูกได้ แต่เราสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการรับมือ และปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงใดๆ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างแบบง่ายๆ เพื่อการเป็นเพื่อนคู่คิดบนโลกออนไลน์กับลูกอย่างเฟรนด์ลี่ เช่น

1.สร้างกฎเล็กๆ ในบ้าน เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต เจรจากับลูกแบบสันติ อาจสร้างพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในบ้านที่ปราศจากการเล่นอินเตอร์เน็ต (screen-free areas) เพื่อสร้างพื้นที่ให้ได้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเชื่อมต่อกันกับบุคคลในชีวิตจริง ทำให้ลูกวัยรุ่นมีพื้นที่จริงนอกจากอินเตอร์เน็ตให้ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

2.พูดคุยกับลูกเรื่องเนื้อหาบนโลกออนไลน์ที่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมอย่างเปิดเผยและไม่ตัดสิน หากทำได้วัยรุ่นเองจะมีแนวโน้มที่ดีในการบอกเล่าเรื่องราวกับผู้ปกครองในยามที่เขาเจอสิ่งที่รบกวนจิตใจหรือประสบการณ์ไม่ดีที่เกิดจากโลกออนไลน์ หรือแม้กระทั่งในชีวิตจริง

3.สังเกตการณ์ (แบบห่างๆ) เรื่องการใช้เวลาบนโลกออนไลน์ของลูก ว่าปกติมีการใช้เวลาเท่าไหร่เพราะหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น นั่นอาจหมายถึงลูกกำลังเกิดปัญหาบางอย่าง

4.ขอลูกเป็น “เพื่อน” ใน Social Media ลูกที่ยังเด็กอาจจะยอมรับ แต่ลูกวัยรุ่นอาจมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ส่วนตัว ให้ยอมรับและทำความเข้าใจหากลูกไม่พร้อมเปิดเผยพื้นที่นั้นให้

5.สนับสนุนและคอยเตือนลูกให้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยการเตือนลูกให้เช็คหน้าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (privacy settings) เพื่อให้ลูกตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

 

 

 

LINE it!

Comment