มีน้องถามเข้ามาว่า image, picture และ photo ต่างกันอย่างไร
พี่แนนมา make it clear v. ทำให้เข้าใจ กันตรงนี้เลยนะจ๊ะ

image n. ภาพลักษณ์, ภาพในความคิด หรือมโนภาพ
มักจะเป็นความหมายเชิง abstract n. นามธรรมมากกว่า
เช่น image ของ Enconcept คือ เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่สนุกไม่เคร่งเครียด

imagery n. การอุปมา, ภาพในความนึกคิด
น้องๆลองสังเกตดูค่ะ มันใกล้เคียงกับคำว่า imagine v. จินตนาการ
ความหมายของ image จึงเป็นเชิงความคิด
image n. ถ้าใช้กับภาพ จะเป็นพวกภาพถ่ายแบบ หรือภาพงานศิลปะค่ะ

เช่นภาพนี้ค่ะ เป็นภาพชื่อ Starry Night ของ Van Gogh นะคะ


ต่อมา คำว่า picture n. ค่ะ
picture n. มีความหมายว่า ภาพวาด เท่ากับ drawing, painting นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวาดด้วยดินสอ หรือภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน ฯลฯ
จะเป็นรูปคน รูปสิ่งของ รูปสัตว์ หรือทิวทัศน์ก็ได้ค่ะและคำว่า photo n. หมายถึง ภาพถ่าย
มันมาจาก photograph v. การบันทึกภาพ/ n. ภาพถ่าย
photography n. การถ่ายภาพ
photographer n. ช่างภาพ, ตากล้องโดยสรุป ถ้าเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า

– image ที่หมายถึง ภาพศิลปะแบบ abstract
เป็น subset ของ picture– image ที่หมายถึง ภาพถ่ายแบบ เช่น ภาพพี่แนนขึ้นปกนิตยสาร
เป็น subset ของ photo – image n. หมายถึงมโนภาพ หรือภาพในจินตนาการค่ะ


อธิบายพร้อมยกตัวอย่างแบบนี้ หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ


มาดูหัวข้อข่าวที่พี่แนนนำมาเสนอวันนี้กันบ้างค่ะ
Prime Minister Yingluck Shinawatra will this month make official visits
to introduce herself to four neighbouring countries, beginning with Brunei

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ จะเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศอย่างเป็นทางการ
ภายในเดือนนี้ เพื่อแนะนำตัว โดยเริ่มที่บรูไนPM: Prime Minister n. นายกรัฐมรตรี = Premier n. ค่ะ
official adj. อย่างเป็นทางการ/ n. เจ้าหน้าที่เหมือนคำว่า officer, agent n. พนักงาน, เจ้าหน้าที่
agency n. สำนักงานตัวแทน

ที่พบเห็นบ่อยๆคือ travel agency n. บริษัททัวร์ค่ะ

official visit v./ n. เยี่ยมเยื่อนอย่างเป็นทางการ

visit v./ n. เยี่ยม, ไปมาหาสู่
Visitation n. การเยี่ยมเยือน, การสำรวจ
ทางศาสนาคริสต์หมายถึง “การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู” ค่ะ
visitor n. คือผู้มาเยื่อน
ตรงกันข้ามกับคำว่า host n. เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ
เวลาแข่งขันฟุตบอล ทีมเจ้าถิ่นเรียกว่า host team n. นะคะintroduce one’s self คือการแนะนำตัวค่ะ
introduce v. แนะนำให้รู้จัก
introduction n. คือการแนะนำตัว, การเกริ่นนำ หรือคำนำ(ของรายงาน)นะคะ
introductory adj. ที่เกี่ยวกับการเริ่ม
เช่น introductory speech n. บทพูดเกริ่นนำจ้ะ


neighbor n. เพื่อนบ้าน/ adj. ใกล้เคียง
neighborhood n. ละแวกบ้าน, ความเป็นเพื่อนบ้าน

แต่ถ้า neigh เฉยๆ หมายถึง ร้องเสียงฮี้ของม้า เป็น v. จ้ะ


เมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อแนะนำตัว และกระชับความสัมพันธ์ ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IR
หรือ International Relation n. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
น้องๆหลายคนอยากเรียน Political Sciences รัฐศาสตร์ สาขานี้นะคะ
ยิ่งตอนนี้ใกล้จะรวมกันเป็น ASEAN Community เรายิ่งต้องใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ


วันนี้มีศัพทืที่น่าสนใจมากมายเลย
อย่าลืมเอาไปลองแต่งประโยค ฝึกใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะน้องๆ
มีคำถามเพิ่มเติม ถามเข้ามาได้ พี่แนนจะนำมาอธิบายให้ค่ะ


อย่าลืม share ความรู้ดีๆให้เพื่อนๆนะคะ
รักน้องๆเสมอ 🙂
พี่แนน  

LINE it!

Comment