เนื่องจากวันนี้เป็น special occasion n. โอกาสพิเศษ เนื่องจากตรงกับวันลอยกระทง
เรามาทำความรู้จักกับประวัติของประเพณีที่สืบทอดกันมานี้ และมาดูกันนะคะ
ว่ามีคำศํพท์ลอยกระทง ภาษาอังกฤษคำไหนน่าสนใจบ้าง ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติ
จะได้อธิบายให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องค่ะ
คำว่า Krathong ใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะ แต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น
ก็อธิบายได้ว่า มันคือ floating object n. นั่นเอง
floating มาจาก verb คือคำว่า float แปลว่าลอยน้ำ
และ object n. หมายถึง วัสดุ แปลรวมกันก็คือ วัตถุที่ลอยน้ำได้ค่ะjoss stick n. ธูป candle n. เทียน เป็นสิ่งที่เราใส่ลงไปในกระทงด้วยนะคะ
บางคนก็ใส่ coin n. เหรียญลงไปด้วย
เนื่องจากเราเชื่อกันว่า การลอยกระทงนั้น
to worship the footprint of the Buddha on a riverside in India

มีจุดประสงค์หนึ่งเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท (รอยเท้าของพระพุทธเจ้า)
ริมฝั่งแม่น้ำในอินเดียค่ะ
ดังนั้น สิ่งที่อยู่ในกระทง จึงเป็น sacrifice n. เครื่องบูชา เหมือนกับที่เราไหว้พระ

worship v. สักการะ เป็นคำนามหมายถึงพิธีบูชาหรือการบวงสรวง
ระวังสับสนกับคำว่า warship n. ที่หมายถึง เรือรบ นะคะ
footprint n. รอยเท้า
riverside adj./ n. บริเวณริมแม่น้ำ หรือบริเวณตลิ่ง (by the river)
bank n. นอกจากแปลว่าธนาคารแล้วก็แปลว่าตลิ่งได้เช่นกัน

บ้างก็ว่า นอกจากบูชารอยพระพุทธบาทแล้ว ยังเป็นการ
pay respect to Chulamanee Chedi in Heavenแสดงความเคารพต่อเจดีจุฬามณีบนสวรรค์
pay respect to หมายถึง แสดงความเคารพ
respect n. ความเคารพ, ความเอาใจใส่
แต่ถ้าเป็น adv. คำว่า respectively จะหมายถึง ตามลำดับ นะคะ
Chedi เป็นการใช้คำทัพศัพท์ แปลตรงตัวคือ เจดีย์ นั่นเองค่ะ
heaven n. สรวงสวรรค์
 
นอกจาก 2 วัตถุประสงค์ของการลอยกระทงข้างต้นแล้ว ความเชื่อของคนไทย
ที่เคารพพระแม่คงคา พระแม่แห่งสายน้ำ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะ
The well-known purpose is to show the gratitude to the Goddess of Water.
gratitude n. ความรู้คุณ, ความรู้สึกขอบคุณ แปลเหมือนคำว่า appreciation
goddess n. เทพธิดา
เป็นที่เข้าใจกันว่า เราใช้น้ำในชีวิตประจำวันเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้างก็
ทำให้แหล่งน้ำสกปรกเวลาระบายน้ำเสีย หรือทิ้งขยะลงไป นับได้ว่าน้ำมีพระคุณ
ต่อเราอย่างมาก การลอยกระทง ก็ถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสายน้ำ
ที่ทำให้ชีวิตเราดำเนินอยู่ได้นะคะThe Krathongs are originated in Sukhothai
by Tao Sri Chulalak or Noppamas,
who was one of Phra Ruang’s wives.ตามตำนาน เล่าต่อกันมาว่า กระทงนั้น แรกเริ่มทำขึ้นในสมัยสุโขทัย
โดยท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนมของพระร่วงค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคนไทยเลยนะคะ เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นว่า เรามีความนอบน้อม และเคารพต่อธรรมชาติจ้ะ
ขอบคุณรูปจาก www.kapook.com
LINE it!

Comment