One-size-fits-all

ช่วงนี้นับเป็นข่าวดีที่รัฐบาล รวมทั้งคนจากหลากหลายวงการ เข้ามาพูดถึงการทำระบบการศึกษาไปสู่แบบที่น่าจะเป็นกันมากขึ้น

ไม่ใช่แค่ในบ้านเราหรอกนะคะ แต่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกา ผู้คนก็หันมาสนใจเรื่องการพัฒนาการศึกษากันมากขึ้น อย่างเช่น Bill Gates เจ้าของบริษัท Microsoft ก็ยังก่อตั้งมูลนิธิเพื่อลงมาดูแลเรื่องนี้ เพราะการศึกษาคือ ความมั่นคงของชาติ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฝรั่งเค้าถกกันเรื่อง One-size-fits-all Approach และ Tailor-made Approach ซึ่งเป็นคำที่เราน่าจะรู้จักกันไว้นะคะ

คำว่า Approach ในที่นี้เป็นคำนาม แปลว่า วิธีการ คล้ายคำง่ายๆ ที่เราคุ้นๆ อย่าง Method, Procedure หรือแม้แต่ Program ก็ยังพอใช้แทนกันได้

เมื่อ Approach เป็นกริยา จะมีความหมายประมาณว่า เข้าใกล้ แบบทางกายภาพขยับเข้าใกล้อะไรมากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าใกล้แบบเชิงความสัมพันธ์ Approach ก็คือ การเข้าไปรู้จัก เข้าไปตีสนิท นั่นเอง ส่วนอีกความหมายหนึ่งพอใช้กับตัวเลข ค่ามาตรฐาน หรือระดับ Approach ก็คือ ขยับเข้าใกล้จน เกือบจะ ใกล้จะ หรือคล้ายจะถึง เช่น

Thai population will approach 100 million by this 10 years.
ประชากรไทยไกล้จะไปถึง 100 ล้านคน ในอีก 10 ปี

ส่วนที่น่าสนใจสุดๆ อยู่ตรงที่ ความแตกต่างของคำว่า One-size-fits-all กับ Tailor-made ก็คือ สองคำนี้มาจากแวดวงอุตสาหกรรมเสื้อผ้า คือ One-size-fits-all ที่บ้านเรา แถมลามไปทั่วเอเชียชอบเรียกทับศัพท์ว่า Free size ซึ่งฝรั่งถึงกับงง เพราะบ้านเค้าไม่เรียกแบบนี้ โดยคำว่า One-size-fits-all นี้ นอกจากแวดวงเสื้อผ้าแล้ว ยังนิยมนำมาใช้กับ Policy นโยบาย หรือ Approach วิธีการ แบบที่เราพูดถึงกันตอนแรก ในความหมายว่า ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกคน (ไม่ได้สนใจความต้องการของใครเป็นพิเศษ) ตรงกันข้ามกับ Tailor-made ก็คือ ถูกทำโดย Tailor ช่างตัดเสื้อผ้า ไม่ใช่จากโรงงาน คือมีการวัดตัว แล้วตัดให้พอดีตัวบุคคล ดังนั้น Tailor-made จึงมีความหมายว่า ที่ออกแบบมาให้เหมาะเฉพาะตัวแต่ละบุคคล ดังนั้น Tailor-made จึงมีนัยว่า ดีกว่า ละเอียดกว่า แต่ทำได้ยากกว่าด้วยเช่นกัน

Tailor-made approach ในแวดวงการศึกษาจึงเป็นความหวังของครูและนักเรียนที่อยากให้ การเรียนการสอนทำให้เด็กฉลาดได้ตามศักยภาพของแต่ละคน ภายใต้เงื่อนไขว่าคนเราเกิดมาล้วนต่างกัน และนั่นคือความท้าทาย ที่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภาครัฐ รวมไปถึงคนเก่งๆ ในโลกที่อยากลงมาช่วยกัน ให้การศึกษา approach เข้าใกล้ความเป็น Tailor-made approach ได้ยิ่งขึ้น

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ

Enconcept: English to the MAX

www.facebook.com/krupnan,

www.twitter.com/krupnan

IG: krupnan

www.enconcept.com

LINE it!

Comment