ภาษาอังกฤษนับวันยิ่งทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ แต่กลับกันทักษะทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยก็ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง เพราะจากสถิติข้อมูลชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 11 ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน   และถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความพยายามจากทุกภาคส่วนให้มีการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการสอบและการเรียนรู้จริงแต่ก็ยังไม่เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะเด็กในวัยมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญในการเรียนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้า รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ, English Program, รวมถึง หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) อีกด้วย  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ประถมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Enconcept จึงได้รวบรวมโรงเรียนชื่อดังที่มีการทดสอบเข้าเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาอื่นๆ รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนเหล่านี้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของการสอบเข้าและเรียนตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนจะมีโรงเรียนอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สอบเข้า ม.1

 

สำหรับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มี English Program ตั้งแต่ชั้นม.ต้น-ม.ปลาย ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอนตลอดหลักสูตร รวมทั้งมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา (์Native Speaker) ในการสอนรายวิชาต่างๆอีกด้วย โดยข้อสอบเข้านั้นจะให้น้ำหนักไปทางวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะแบ่งคะแนนเป็นสัดส่วน 50-50

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สอบเข้า ม.1

ในการสอบเข้าของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะมีการใช้วิชาอื่น ๆ ร่วมกับภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะในส่วนของ English Program ที่จะมีข้อสอบวิชาอื่นๆ และข้อสอบภาษาอังกฤษกว่า 50 ข้อ ที่จะประกอบไปด้วย Cloze Passage, Error, Vocabulary  นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  มีการให้อ่านออกเสียง อ่านตาม Paragraph ที่กำหนดไว้ให้ และมีการสอบถามเรื่องทั่วไปเช่น วิชาที่ชอบ กีฬาที่ชอบ โดยที่ผู้สัมภาษณ์จะเป็นอาจารย์เจ้าของภาษา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

สำหรับโรงเรียนสาธิตปทุมวันที่มีการสอบเข้าในรายวิชาปกติอย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และสำหรับโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า EPTS จะมีการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สอบเข้า ม.1

มีการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาอื่นๆในการสอบเข้าในหลักสูตรปกติ นอกจากนี้ยังมี International Program SPIP ซึ่งจะมีการทดสอบทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์ในส่วนของภาษาอังกฤษอีกด้วย

โรงเรียนสตรีวิทยา

การสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา โดยเฉพาะในโครงการพิเศษอย่าง สสวท. และ สอวน. ซึ่งจะเน้นการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จะต้องใช้รายวิชาสอบเข้าทั้ง คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ อีกด้วย รวมถึงยังมี English Program ที่ใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึงครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้า รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ, ห้อง English Program, รวมถึง หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ในทั้งระดบัชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และอื่นๆ ที่หลาย ๆ โรงเรียนกำลังเป็นที่นิยมและทยอยเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้จริง

 และสำหรับผู้ปกครองหรือน้อง ๆ ที่สนใจเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษา สามารถเข้าร่วมงาน “Think Beyond : Ready Your Future คิดข้ามช็อต เตรียมอนาคตคุณให้พร้อม” ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 นี้ เวลา 9.00-11.45 น. ชั้น 6 สยามพารากอนซึ่งเป็นงานแนะแนวการวางแผนการศึกษา วิธีการใช้ชีวิต และแรงบันดาลใจที่ทาง Enconcept และเครือ Learnbalance ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อคุณพ่อ คุณแม่ และ น้อง ๆ โดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมีความรู้ความชำนาญด้านการศึกษา นำโดย ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ร่วมด้วย ครูพี่หมุย SociThai ครูพี่กิ๊บ Oxford และครูพี่นิสชิน พี่ริซ่า Qualish มาให้ความรู้ในหัวข้อที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและตรงประเด็น เช่นแนวทางการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ รอให้ถึง ม.ปลายก็สายเสียแล้ว
การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกในทศวรรษหน้า ฯลฯโดยจะพูดคุยถึงการศึกษาและการปรับตัวในโลกยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุคที่การเตรียมตัวเยาวชนให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ เป็นอย่างมาก

 

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/NGDZQh

หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

LINE it!

Comment